Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Galantamin

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm