Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ranibizumab

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Information

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-03-31

[Siv Martini 2016-03-31] Monoklonal antikropp.