Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fysisk aktivitet kan minska besvär

Publicerat 2022-06-22

Levnadsvanor och fysisk aktivitet har betydelse för klimakteriebesvär. Mycket tyder på att regelbunden aerob fysisk aktivitet och muskelstärkande träning förebygger och lindrar vasomotorsymtom, det vill säga värmevallningar och svettningar. Regelbunden motion och styrketräning har även effekt på andra klimakteriebesvär som påverkar livskvalitén negativt, så som problem med sömnen, nedstämdhet och stress.

Martina Junström

Källa

  1. FYSS 2021. Handboken FYSS (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) ges ut av Läkartidningens förlag på uppdrag av Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA 

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad