Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hög kostnad trots blygsam effekt

Graf över Totalkostnad per läkemedelssubstans per år inom gruppen Medel mot inkontinens och för kontroll av miktionsfrekvens

De perorala läkemedlen mot överaktiv blåsa har alla blygsam effekt. Trots det hämtades det ut mirabegron (Betmiga) till en kostnad av nästan 34 miljoner kronor i Stockholms län under 2021.

Publicerat 2022-06-22

Vid överaktiv blåsa har patienten trängningar med eller utan trängningsinkontinens, oftast med frekventa miktionstillfällen och nokturi, utan förklaring. För närvarande saknas perorala läkemedel med bra effekt.

På Kloka listan rekommenderas tolterodin, ett antikolinergikum som har använts kliniskt under lång tid och vars effekt och biverkningar är kända. Tolterodin är också generiskt utbytbart. Mirabegron (Betmiga) är en beta-3-agonist med likvärdig effekt som tolterodin, men med en annan biverkningsprofil. Den placebojusterade effekten av mirabegron 50–100 mg är en minskning av antalet inkontinensepisoder per dygn med 0,3–0,5 och en minskning av antalet miktioner per dygn med 0,4–0,7 [1, 2]. I en studie med äldre som fick mirabegron 25–50 mg var motsvarande siffror 0,6 respektive 0,7 [3]. Rekommenderad dos är 50 mg per dygn. Enligt TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) ska ett antikolinergikum först ha prövats och inte tolererats innan mirabegron (Betmiga) sätts in. Trots Kloka listans rekommendation och TLVs begränsning av subventionen förskrivs mirabegron/Betmiga ofta utan att annan behandling prövats innan. Under 2021 hämtade drygt 12 000 personer ut mirabegron/Betmiga minst en gång på recept, varav cirka 2 300 var nyinsättningar. Av dessa hade 85 procent inte prövat något antikolinergikum (inom en tolvmånaders­period) före insättning av mirabegron/Betmiga.

Den totala kostnaden för uthämtandet av Betmiga under 2021 var knappt 34 miljoner och kostnaden för regionen var cirka 25 miljoner.

Seponera mera

I första hand rekommenderar Kloka listan icke-farmakologisk behandling som till exempel blås- och bäckenbottenträning, metoder som visat goda resultat. Även livsstilsförändringar så som viktnedgång och kontroll på det dagliga vätskeintaget är en viktig del av behandlingen.

– Det är viktigt att det görs en noggrann utredning i primärvården innan behandling inleds och fokus ska sen främst ligga på förändrade levnads­vanor och blåsträning. Först därefter blir det aktuellt att pröva läkemedel och då är tolterodin förstahandsvalet säger Caroline Elmér, med dr, specialistläkare gynekologi och urologi på Stockholms UroGynmottagning och ordförande i Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för urinvägssjukdomar.

Om peroralt läkemedel sätts in mot överaktiv blåsa är det viktigt att utvärdera effekten efter cirka en månad. Vid utebliven effekt eller biverkningar av läkemedelsbehandlingen ska läkemedlet sättas ut.

Susanne Elfving

Källa

  1. Khullar V, Amarenco G, Angulo JC, Cambronero J, Høye K, Milsom I, et al. Efficacy and tolerability of mirabegron, a β(3)-adrenoceptor agonist, in patients with overactive bladder: results from a randomised European-Australian phase 3 trial. Eur Urol. 2013 Feb;63(2):283-95
  2. Nitti VW, Auerbach S, Martin N, Calhoun A, Lee M, Herschorn S. Results of a randomized phase III trial of mirabegron in patients with overactive bladder. J Urol. 2013 Apr;189(4):1388-95
  3. Wagg A, Staskin D, Engel E, Herschorn S, Kristy RM, Schermer CR. Efficacy, safety, and tolerability of mirabegron in patients aged ≥65yr with overactive bladder wet: a phase IV, double-blind, randomised, placebo-controlled study (PILLAR). Eur Urol. 2020 Feb;77(2):211-220

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad