Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antibiotikaförskrivning i grafer

Källa: Concise, eHälsomyndigheten

Källa: Concise, eHälsomyndigheten

Publicerat 2021-11-29

Uthämtade antibiotikarecept i Region Stockholm
Covid-pandemin har resulterat i en mycket kraftig minskning av mängden uthämtade antibiotika mot luftvägsinfektioner. Sannolikt både beroende på att färre sökte/fick tillgång till vård och att covid-rekommendationerna även påverkar andra luftvägsinfektioner. Urinvägs- och hudinfektioner påverkas betydligt mindre.

Källa: Concise, eHälsomyndigheten

Källa: Concise, eHälsomyndigheten

Stor minskning av uthämtade antibiotikarecept per 12-månadersperiod
För några år sedan hämtade invånarna i Stockholms län ut mest antibiotika per person och år i hela landet. Stockholm har sedan minskat stadigt och vi ligger nu precis under genomsnittet i landet.

Grafen visar läget på 197 husläkarmottagningar i regionen under tiden 1 juli 2020 till 30 juni 2021. Källa: PrimärvårdsKvalitet

Grafen visar läget på 197 husläkarmottagningar i regionen under tiden 1 juli 2020 till 30 juni 2021. Källa: PrimärvårdsKvalitet

Akut mediaotit – andel, 1–12 år, med uthämtat antibiotika
De flesta barn mellan ett och tolv år med akut mediaotit blir symtomfria lika snabbt utan antibiotika. Rekommendationen är därför i många fall aktiv exspektans efter en första bedömning av allmäntillstånd, trumhinnestatus med mera (undantag finns).

Grafen visar läget på 197 husläkarmottagningar i regionen under tiden 1 juli 2020 till 30 juni 2021. Källa: PrimärvårdsKvalitet

Grafen visar läget på 197 husläkarmottagningar i regionen under tiden 1 juli 2020 till 30 juni 2021. Källa: PrimärvårdsKvalitet

Akut rinosinuit – andel med uthämtat antibiotika
De senaste behandlingsrekommendationerna säger att endast bakteriella rinosinuiter med uttalade symtom bör behandlas med antibiotika. Det är dock svårt att avgöra hur väl rekommendationerna följs utifrån grafen eftersom det inte finns någon konsensus om diagnoskodningen. Några använder diagnoskoden för rinosinuit bara i svåra fall där antibiotika kan komma ifråga, andra använder den mer frikostigt vid förkylningar med bihålebesvär och får på så sätt lägre staplar.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad