Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amitriptylin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att amitriptylin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Amitriptylin har hög potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att amitriptylin är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av amitriptylin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

 

Amitriptylins huvudsakliga metabolit är nortriptylin. Se också nortriptylin.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Amitriptylin Abcur från Abcur (hämtad 2022-12-21).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: Log Kow = 4,92 (okänd metod).

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av amitriptylin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Analyser av läkemedel i vattenmiljön

Amitriptylin har hittats i renat avloppsvatten (upp till 24 ng/L), ytvatten (upp till 9,1 ng/L) och slam (upp till 170 mikrog/kg torrvikt) vid nationella mätningar. I IVL:s rapport presenteras också restultat från regionala screeningprogram. Region Stockholm analyserar för amitriptylin.

Amitriptylin i spindlar

Amitriptylin har återfunnit i spindlar (artikeln av Richmond et al. 2018).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm