Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etonogestrel

Sammanfattning

Denna sammanfattande information om miljöfara kommer från fass.se. Risken kommer från utredningen av Goodpoint.

Persistens. Etonogestrel bryts ner långsamt i miljön.
Bioackumulering. Etonogestrel har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Etonogestrel har mycket hög kronisk toxicitet.
Risk. Det finns en risk kopplad till användning av etonogestrel/desogestrel och att dessa substanser verkar additivt med övriga androgena gestagener i miljön.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Nexplanon (etonogestrel) (hämtad 2021-09-21).

Fara

Persistens: "Sediment Transformation (OECD 308) (Ref. XII): DT50 in water: 10–11 days; DT50 in sediment: 35–70 days; DT50 in total system: 9.2–50 days. [...] Etonogestrel has a DT50 for the total system of ≤120 days. Thus, the phrase “Etonogestrel is slowly degraded in the environment” is chosen."

Bioackumulation: "Log Kow = 3.5. Bioaccumulation (OECD 305): Flow through study with Bluegill sunfish (Lepomis macrochirus) Lipid normalized kinetic BCF = 128."

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC 183 dagar för fisk (Oryzias latipes) 2,7 nanog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 2,8 vilket ger risken medelhög.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Etonogestrel har provtagits men har varit under kvantifieringsgränsen (LOQ). Etonogestrel är den aktiva metaboliten till desogestrel.

Rapport från Goodoint 2017

Etonogestrel har ungefär samma förmåga att binda till androgenreceptorn i fisk som levonorgestrel. En substans förmåga att aktivera androgenreceptorn i fisk antas bidra till ökad risk för miljöpåverkan. Etonogestrel binder också till SHBG (Sex Hormone Binding Globulin). Bindning till SHBG tros bidra till ökad biokoncentrationsförmåga (och därmed potens) i fisk. Baserat på detta kan man anta att det finns en risk kopplad till användning av etonogestrel/desogestrel och att dessa substanser verkar additivt med övriga androgena gestagener i miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm