Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Loratadin

Fara 5 P 3 B 0 T 2 Risk Försumbar

Information

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Huvudmetaboliten – desloratadin (DL) – är farmakologiskt aktiv och svarar för en stor del av den kliniska effekten.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Clarityn (loratadin) från Bayer (hämtad 2019-07-10).

Fara

Persistens: "The biotic degradation half-life of 217 to 301 days justifies the phrase: Loratadine is potentially persistent, in accordance with the half-life criterion developed for the aquatic-sediment study OECD 308."

Bioackumulation: "Log POW 2.38 (pH 5), 2.33 (pH 7), 2.0 (pH 9) (FDA TAD 3.02). Loratadine has a low potential for bioaccumulation."

Kronisk toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste alg (Pseudokirchneriella subcapitata) NOEC 53 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2017. PEC/PNEC = 0,016 vilket ger risken försumbar.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö. Loratadin har hittats i renat avloppsvatten upp till 3,7 ng/L och i rötslam upp till 0,014 mg/kg TS (torrsubstans).

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2019-07-10

[Helena Ramström 2019-07-10]. Finns Fass-info från Bayer. Finns ingen assessment report om loratadin. Finns i Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö. Bland ej detekterade för 2012–2016 Region Stokholm. NOEC 53 mikrog/L ger T=2. Ändrat T=3 till T=2 och därmed också faropoängen från 6 till 5. Datum för faropoäng ändrat från 2016-03-29 till 2019-07-10. Samma sak för miljöriskdatum 2013-01-01. Ny version sparad. [Siv Martini 2016-03-29] Ändrad risk