Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mykofenolatmofetil

För information om mykofenolatmofetil se mykofenolsyra.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm