Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ofloxacin

Sammanfattning

Fara 9* P 3 B 3* T 3 Risk Se nedan

Ofloxacin är ett racemat. En av enantiomererna är levofloxacin (s-enantiomeren). Se därför även miljöinformation för levofloxacin. Vid analyser i vatten av ofloxacin mäts både ofloxacin och levofloxacin.

Tidigare fanns viss risk för selektion av antibiotikaresistenta bakterier i avloppsreningsverken, men försäljningen i Stockholms län har minskat kraftigt under senare år och därmed har också halterna i avloppsvattnet sjunkit. I dagsläget finns bara ögondroppar med ofloxacin registrerade.

Studier har visat att även låga koncentrationer av antibiotika i miljön kan trigga antibiotikaresistens och därför bör så lite som möjligt hamna i vår omgivning.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-04-24] Har tagit bort referensen Fick J et al 500 pharmaceuticals. [Helena Ramström 2018-03-27] Finns ögondroppar Ofloxacin mibe som är registrerade. Tagit bort "Försäljning Säljs sedan 2013-02-28 inte längre i Sverige." [Siv Martini 2016-03-21] Säljs inte I Sverige längre. Bör utgå från 34-förteckningen [Siv Martini 2015-11-11] Referens sanofi-aventis 2011 mars. Är en fluorokinolon