Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Omeprazol

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Försumbar

Information

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass.se. Esomeprazol är S-enantiomeren av racematet omeprazol. Se också esomeprazol.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Losec (omeprazol) (hämtad 2018-09-06).

Fara

Persistens: "Omeprazole has been shown to undergo rapid abiotic degradation across the environmentally relevant pH range, with an abiotic half-life of <40 days. However, based on the data above (considering no other data is available), the substance has been assigned the risk phrase "Omeprazole is potentially persistent"."

Bioackumulation: Log D = 2,24.

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst anges för fisk (Danio rerio) 41,9 mg/L (OECD 203).

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 0,018 vilket ger risken försumbar.

Läkemedel i vattenmiljön

Omeprazol har tidigare hittats i renat avloppsvatten inom Stockholms län (2005–2012). Omeprazol är inte bland de läkemedelssubstanser som analyserats under senare år.

Rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö. Omeprazol har detekterats i renat avloppsvatten och i dricksvatten.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-09-06

[Helena Ramström 2018-09-06] Se esomeprazol vad gäller persistens och referensgruppens möte 2018-08-27. [Helena Ramström 2018-07-03] Avvakta publicering efter referensgruppensmöte om esomeprazol och persistens. Ändrat P från 0 till 3 enligt Fass (potentiellt persistent). Tagit bort "osäker" för T = 1. Ändrat riskår från 2011 till 2015. Finns ingen assessment report för omeprazol.