Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prednison

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Information

Prednison omvandlas i kroppen till prednisolon via en reversibel reaktion.

Uppgifterna om B baseras på tidigare miljöinformation på fass.se. Miljöinformation saknas (2020-01-16). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Deltison (prednison) från Recip (hämtad 2013-07-02).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: "The log Kow for prednisone is 1.42, and a BCF value has been estimated to 2,7. This doesn’t indicate any significant bioaccumulation potential for prednisone."

Toxicitet: "No EC50 value for Daphnia magna value could be calculated for prednisolone, with 85 mg/l not resulting in any effect. Similarily no LC50 value for Thamnocephalus platyurus could be calculated. For Brachionus calyciflorus the LC50 value was 22,29 mg/l (22290 microg/l). In a long term toxicity test (7 days test, ISO 2001) a prednisolone concentration of 0,23 mg/l (230 microg/l) caused 50 % population growth inhibition for Ceriodaphnia dubia."

Risk

Risk för miljöpåverkan av prednison kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2020-01-16

[Helena Ramström 2020-01-16] Finns ingen Fass-info. Finns ingen utredningsrapport. Inget i några mätrapporter. Revideratdatum 2016-03-31 ändrat till 2020-01-16.