Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prednison

Sammanfattning

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

 

Prednison omvandlas i kroppen till prednisolon via en reversibel reaktion.

Uppgifterna om B baseras på tidigare miljöinformation på fass.se. Miljöinformation saknas (2020-01-16). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Deltison (prednison) från Recip (hämtad 2013-07-02).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: "The log Kow for prednisone is 1.42, and a BCF value has been estimated to 2,7. This doesn’t indicate any significant bioaccumulation potential for prednisone."

Toxicitet: "No EC50 value for Daphnia magna value could be calculated for prednisolone, with 85 mg/l not resulting in any effect. Similarily no LC50 value for Thamnocephalus platyurus could be calculated. For Brachionus calyciflorus the LC50 value was 22,29 mg/l (22290 microg/l). In a long term toxicity test (7 days test, ISO 2001) a prednisolone concentration of 0,23 mg/l (230 microg/l) caused 50 % population growth inhibition for Ceriodaphnia dubia."

Risk

Risk för miljöpåverkan av prednison kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm