Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prednison

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Information

Prednison omvandlas i kroppen till prednisolon via en reversibel reaktion.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm