Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nytt nummer av Evidens – tema äldre och läkemedel

Publicerat 2023-11-02

Enligt Socialstyrelsen beror en av tio akutinläggningar av äldre på läkemedelsbiverkningar. Varje år blir cirka 35 000 äldre personer i Sverige så sjuka av sina läkemedel att de behöver sjukhusvård. Ett helhetsperspektiv på patientens individuella behov och regelbundna läkemedelsgenomgångar kan förebygga över hälften, cirka 60 procent, av dessa sjukhusinläggningar.

Balansgången är inte alltid enkel mellan att ge äldre multisjuka adekvat behandling för sina många diagnoser och samtidigt hålla antalet läkemedel på listan nere för att undvika läkemedelsinteraktioner och onödiga biverkningar. Vad gäller äldre med många diagnoser är dessutom ofta flera utskrivare utan kontakt med varandra inblandade. Helhetsbilden har ofta bara allmänspecialisten på vårdcentralen, som därför spelar en nyckelroll för att regelbundna läkemedelsgenomgångar blir gjorda.

Temainnehåll

Tablettens väg genom den åldrade kroppen

Farmakokinetik, farmakodynamik och homeostas – Evidens farmakolog Maria Ljungdahl reder ut bland begreppen kring hur kroppens åldrande och läkemedel interagerar.

"Vi allmänläkare ser helheten"

Multisjuka äldres läkemedelslistor sväller i takt med att läkemedel adderas utifrån nya diagnoser, men rensas alltför sällan. Katharina Schmidt-Mende, specialist i allmänmedicin och forskare, förespråkar en modell för läkemedelsgenomgång som utgår från patientens behov och önskemål.

"En fråga om klinisk erfarenhet och läkekonst"

Pauline Raaschou, överläkare i klinisk farmakologi och ordförande för Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp äldres hälsa, har träffat Fredrik Wallentin, kardiolog vid HND-centrum på Danderyds sjukhus för ett samtal om utmaningen med en anpassad läkemedelsbehandling för äldre patienter med flera kroniska diagnoser.

Hjärt-kärlprevention för äldre

Under Kloka listan forum 2023 kom många frågor från publiken. Thomas Kahan och Tomas Forslund, båda ledamöter i Region Stockholms expertgrupp hjärt-kärlsjukdomar ger svar på frågor som inte hann besvaras då.

Övrigt innehåll:

Vaccinationsskydd för medarbetare i vård och omsorg

Smittskydd Stockholm har nyligen reviderat riktlinjerna kring vaccinationsskydd hos medarbetare i vården. Vid smittspårningar kring mässlingsfall under den senaste tiden har en stor andel av exponerade medarbetare i vården varit osäkra på sin vaccinationsstatus eller saknat skydd mot mässling. Detta understryker tydligt bristen på efterlevnad av riktlinjerna. Det vore önskvärt att bedömningar kring vaccinationsstatus och behov av kompletteringsvaccinationer görs i lugn och ro vid nyanställning eller vid nya arbetsuppgifter.

Detta och mycket mer hittar du i Evidens som ges ut av Region Stockholms läkemedelskommitté.

Du hittar artiklarna här »

Det går också bra att beställa pappersutgåvan. Skicka ett mejl till lakemedelskommitten.hsf@regionstockholm.se

Trevlig läsning!

Martina Junström
chefredaktör tidningen Evidens

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad