Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tre frågor till Stroke- och hjärnskade­vägledaren Emma Schött

Publicerat 2021-09-28

Emma Schött

Emma Schött, Stroke- och hjärnskadevägledare

Vad är ditt uppdrag?

– Att ge vårdgivare, patienter och närstående hjälp vid frågor om förvärvad hjärnskada hos vuxna. Jag kan till exempel berätta om vilka stödfunktioner som finns i regionen, informera om rehabilitering och besvara frågor som rör funktionsnedsättningar efter en hjärnskada.

Vilka är det vanligaste frågorna?

– Primärvården söker mest min hjälp vid mer komplexa fall. De vill veta vilka alternativ som finns för remittering och när remisser för specialiserad rehabilitering har avslagits, kan jag ge råd om alternativa vägar. Om patienten inte har fått kontakt med ett neuroteam i anslutning till det akuta stadiet och det saknas remiss är det viktigt att husläkarmottagningen fångar upp behovet. Då kan jag informera om vilken typ av remittering som är lämplig, beroende på vilka behov patienten har och i vilket skede man söker hjälp. Om patienten har genomgått rehabilitering i primärvården men fortfarande har behov av en mer intensiv multidisciplinär rehabilitering kan det bli aktuellt med specialiserad rehabilitering och detta kan sökas återkommande.

– Patienterna som kontaktar mig har en funktionsnedsättning som påverkar deras dagliga aktivitet och de har ofta frågor om rehabilitering eller annat stöd. En del vill också ha kontakt med andra i samma situation. Några undrar också över återgång till arbetet, vilka alternativ som finns och hur det samordnas. Frågorna från närstående handlar ofta om nästa steg i rehabiliteringen, stöd i relationen med den hjärnskadade eller stöd för minderåriga barn. Frågorna fördelar sig ganska lika mellan vårdgivare, patienter och närstående, det vill säga en tredjedel från varje grupp.

Vad ser du som din viktigaste uppgift?

– Att stärka individen genom att finnas tillgänglig och därigenom stärka vårdkedjan. Den här patientgruppen behöver uppföljning på lång sikt, då skadorna många gånger kvarstår. Det är viktigt med upprepad anpassad information, både muntlig och skriftlig, eftersom patienterna ofta har påverkan på både kognition och förmågan att kommunicera. En välfungerande vårdkedja kräver samarbete och starkt nätverk. Därför arbetar jag nära Kunskapsteam stroke/förvärvad hjärnskada på Akademiskt primärvårdscentrum, stroke- och hjärnskadesamordnare samt nätverket Hjärna tillsammans.

Susanne Elfving

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad