Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

ePed samlar information om läkemedel till barn

Publicerat 2018-10-08

Det är vanligt att evidens saknas vid läkemedelsbehandling av barn. Hälften av förskrivningen till barn på sjukhus sker utanför godkänd indikation, så kallad off-label. I öppenvård är det cirka 13 procent. ePed är sjukvårdens eget beslutsstöd för läkemedelsbehandling av barn.

Cirka 1 000 favoriter med delvis förifylld information och kopplade instruktioner finns under mappen “Gemensamma” och “BARN” i TakeCare.

Cirka 1 000 favoriter med delvis förifylld information och kopplade instruktioner finns under mappen “Gemensamma” och “BARN” i TakeCare.

ePed samlar in både evidens- och erfarenhetsbaserad information. Systemet förvaltas av läkemedelsgruppen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, men alla som använder ePed kan bidra till innehållet.

ePed håller på att integreras i alla journalsystem i Sverige och finansieras solidariskt av alla landsting. Fokus är på information om läkemedelsbehandling som är svår att hitta i FASS, det vill säga i stor utsträckning off-label.

Eftersom barn varierar i storlek och ålder, är det relativt vanligt med doseringsfel vid ordination. I ePed finns även en rimlighetskontroll som signalerar för doseringsfel och den har medfört att doseringsfel vid ordination nästan helt försvunnit.

TakeCare favoriter om barnläkemedel

I TakeCare, som är huvudjournalsystem inom Stockholm läns landsting, finns tusen delvis för­ifyllda favoriter för behandling av barn. Favoriterna ligger i en egen mapp “BARN”. Dessa favoriter uppdateras kontinuerligt utifrån vad som är upphandlat, rekommenderat enligt Kloka Listan och utifrån användarnas synpunkter.

Det finns information om restsituationer, om läkemedlet omfattas av förmånssystemet, eller annan särskild information av betydelse för just denna förskrivning. Allt för att underlätta arbetet för läkare och sjuksköterskor. Favoriterna är ofta kopplade till läkemedelsinstruktioner med substansspecifik information, alltså information från ePed.

Barn har rätt till rätt och säker läkemedelsbehandling och det ska vara lätt att göra rätt.

Synnöve Lindemalm
docent, barnläkare, klinisk farmakolog, Barnläkemedelsgruppen, Tema Barn och Kvinnosjukdomar, Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Överläkare, Barnakutkliniken Karolinska universitetssjukhuset. Ledamot i Stockholms läns läkemedelskommitté.

Källa

  1. Olsson J. Paediatric drug use with focus on off-label prescriptions in Swedish outpatient care--a nationwide study. Acta Paediatr. 2011 Sep;100(9):1272-5

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad