Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Reformens baksida gäller förpackningsstorlek

Publicerat 2018-10-08

Sedan 2016 är receptbelagda läkemedel kostnadsfria för barn i Sverige. En fantastisk reform som medfört att familjer nu har råd att exempelvis ha barnets astmamediciner på mer än ett ställe om barnet växlar bostad.

Synnöve Lindemalm och Julia Ringbom, sjuksköterska, i läkemedelsförrådet på Barnakuten. Foto Anna Molander.

Synnöve Lindemalm och Julia Ringbom, sjuksköterska, i läkemedelsförrådet på Barnakuten. Foto Anna Molander.

Sedan reformen är antalet barn i Stock­holms län väsentligen oförändrat medan antalet recept och därmed kostnaden för läkemedel till barn har ökat med 22 procent. Den största ökningen har skett inom grupperna uppmjukande utvärtes, glukokortikoider utvärtes samt astma.

Det finns dock en baksida med reformen som medfört att läkare förskriver onödigt stora förpackningar av läkemedel till barn. Det beror på att det är vanligt förekommande att de större förpackningarna med exempelvis 100 tabletter ingår i förmånen, men inte förpackningen med 14 tabletter, som skulle räcka för en kortare behandling.

Tänk vid förskrivning på vilken förpackningsstorlek som passar bäst för just din patient. Det är onödigt att antibiotika behöver slängas om en onödigt stor förpackning väljs. Det finns en uppenbar risk för intoxikation om de stora flaskorna paracetamol oral lösning 1 000 ml förskrivs. Och det är oftast tillräckligt att hänvisa till receptfria alternativ med mindre förpackningsstorlekar vid förväntad behandlingstid under en månad.

Läkemedelsverket gav 2015 ut behandlingsrekommendationer vid sömnstörning hos barn. Melatonin är den enda substans som rekommenderas om läkemedelsbehandling överhuvudtaget är aktuell till barn. Förskriv inte bensodiazepiner eller andra beroendeframkallande läkemedel till barn.

Förskrivningen av melatonin har ökat med mer än 200 procent de senaste fyra åren. Anmärkningsvärt är att den största ökningen är i gruppen 0–2 år. Övrig förskrivning av sömnläkemedel till barn är tyvärr väsentligen oförändrad efter 2015, trots Läkemedelsverkets rekommendationer.

Synnöve Lindemalm
docent, barnläkare, klinisk farmakolog, Barnläkemedelsgruppen, Tema Barn och Kvinnosjukdomar, Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Överläkare, Barnakutkliniken Karolinska universitetssjukhuset. Ledamot i Stockholms läns läkemedelskommitté.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad