Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mycket skärmtid kan ge huvudvärk

Publicerat 2018-10-08

Huvudvärk utan organisk orsak är det vanligaste hälsoproblemet hos barn och ungdomar. Fem till tio procent av alla barn har migrän.

Synnöve Lindemalm i Evidens tema barn och läkemedel.

Synnöve Lindemalm i Evidens tema barn och läkemedel.

Migrän hos barn är kraftigt isättande huvudvärk och illamående. Kräkning är vanligt. Aura kan förekomma men är mer ovanligt jämfört med hos vuxna. Hos barn varar attackerna 2–8 timmar och hos riktigt små barn mindre än en timme. Barn med migrän har en ökad frånvaro från förskola/skola, de missar fritidsaktiviteter och får en sämre självkänsla. Fram till puberteten är det lika vanligt med migrän hos pojkar som hos flickor men efter puberteten är det vanligare hos flickor.

Minst en gång per vecka har 7–24 procent av barn och tonåringar spänningshuvudvärk.

Det är av mycket stor betydelse att identifiera anfallsutlösande faktorer. Här är det viktigt att involvera barnet utifrån dess egna förmåga. Utöver att diskutera mat- och sovvanor, krav, stress och mobbning är tid med mobil eller annan skärm av stor betydelse. Många barn spenderar otroligt mycket tid stillasittande vilket stjäl tid från fysisk aktivitet och framförallt från fysisk samvaro med kompisar och familj. Hur detta nya beteende verkligen påverkar våra barn behöver studeras vidare. Men det kan helt klart innebära stress, spänd nacke och axlar.

Profylaktisk behandling vid huvudvärk hos barn

Om farmakologisk behandling krävs ges i första hand paracetamol 15 mg/kg eller ibuprofen 7,5–10 mg/kg. Analgetika ska ges så snart som barnet känner att migränanfallet kommer för att kunna få god smärtstillande effekt. Vid svårare migränbesvär kan nasalt sumatriptan 5–20 mg prövas om barnet är över 12 år. Oralt sumatriptan har inte visats ha effekt hos barn. Profylaktisk behandling vid migrän kan övervägas vid oacceptabel frånvarofrekvens eller tre eller fler behandlingskrävande anfall per månad. I så fall ges propranolol 0,5–1 mg/kg x 2, max 120 mg.

Om propranolol inte har effekt kan man pröva en del typer av antiepileptika eller eventuellt tricykliska antidepressiva. Barnet ska då remitteras till barnneurolog eller annan läkare med vana att använda dessa preparat.

Barn över 12 år med migrän kan handläggas inom primärvård. Små barn och barn som behöver profylaktisk behandling med propranolol ska handläggas på barnläkarmottagning.

Synnöve Lindemalm
docent, barnläkare, klinisk farmakolog, Barnläkemedelsgruppen, Tema Barn och Kvinnosjukdomar, Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Överläkare, Barnakutkliniken Karolinska universitetssjukhuset. Ledamot i Stockholms läns läkemedelskommitté.

Källa

  1. Lagercrantz H. Mycket tid framför skärm splittrar barns liv. Läkartidningen nr 1–2 2013

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad