Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tre sätt att mäta blodtryck

Publicerat 2020-12-10

Hemblodtrycksmätning

Patienten mäter sitt blodtryck hemma med en halvautomatisk blodtrycksmätare för överarmen. Patienten gör mätningen själv eller med hjälp av en närstående. Värdet blir mer representativt för patientens dagliga liv än kontroller tagna på en mottagning.

Hur: Patient sitter med ryggstöd och fötterna i golvet och vilar i fem minuter. Inget nikotin eller koffein 30 minuter före mätning. Mät vid tre tillfällen med en–två minuters mellanrum. Manschett i hjärthöjd. Hoppa över den första mätningen, räkna ut ett medelvärde av den andra och tredje mätningen.

När: Mätningar varje morgon och kväll i tre–sju dagar. Notera medel­värdet av alla mätningarna.

Hemblodtryck: Blodtryck som betraktas som hypertoni
är ≥135/85 mmHg.

Blodtrycksnivåer, mål vid uppföljning av behandling:
– för individer ≤65 år: oftast 120–129/70–80 mmHg
– för individer >65 år: 130–139/70–80 mmHg

Mätning på mottagning

Vårdpersonal mäter patientens blodtryck med halvautomatisk blodtrycksmätare. Enligt den konventionella metoden för mätning används i stället blodtrycksmanschett och stetoskop.

Hur: Patient sitter med ryggstöd och fötterna i golvet. Manschett i hjärthöjd. Mät vid tre tillfällen med en–två minuters mellanrum. Hoppa över den första mätningen, räkna ut ett medelvärde av den andra och tredje mätningen.

När: Efter fem minuters vila på provtagningsstolen.

Mottagningsblodtryck: Blodtryck som betraktas som
hypertoni är ≥140/90 mmHg.

Blodtrycksmätning i 24 timmar

Patienten bär en automatisk blodtrycksmätare som mäter blodtryckets variation över dygnet, både under aktivitet och sömn. Patienten för en dagbok över aktiviteter och eventuella symtom.

Hur: Blodtrycket mäts automatiskt tre gånger per timme ­under hela dygnet och armen ska hållas stilla under mätningarna. Medelvärden för blodtryck över hela dygnet, dagtid och nattetid beräknas. Patienten kan inte duscha eller bada under dygnet.

När: Sker automatiskt under patientens vanliga dygnsaktivitet. Om en mätning inte lyckas görs ett nytt försök efter en minut.

Blodtryck som betraktas som hypertoni:
– Dygnet: ≥130 mmHg systoliskt och/eller ≥80 mmHg diastoliskt
– Dagtid: ≥135 mmHg och/eller ≥85 mmHg
– Nattetid: ≥120 mmHg och/eller ≥70 mmHg

Referenskvot natt/dag: 0,8–0,9.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad