Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Smärta kan vara psoriasisartrit

Psoriasisartrit drabbar cirka 20–30 procent av alla som har psoriasis. Men det kan ta lång tid innan patienten får diagnos. Varför är det så, Vilija Oke, överläkare i reumatologi vid Akademiskt specialistcentrum?

Vilija Oke

Publicerat 2020-06-02

– Patienter med psoriasisartrit kan ha lindriga eller inga hudbesvär. Ibland debuterar psoriasis­artrit innan hudpsoriasis, och i upp till 20 procent av psoriasisartritfall får man aldrig hudutslag. Entesiter vid psoriasisartrit kan förväxlas och felbedömas som fibromyalgi.

Bedömningen försvåras av att det inte finns något antikroppsprov som stödjer diagnosen, och inflammationsmarkörer ibland kan vara helt normala.

Vad kan det leda till för patienten?

– Det kan fördröja rätt diagnos och korrekt behandling. Konsekvenser blir lidande med kronisk smärta, högre sjukfrånvaro, nedsatt funktion, försämrad livskvalitet och även ökad risk för irreversibla ledskador. Psoriasisförbundets undersökning visar att dessa patienter i högre utsträckning behandlas med opioider, vilket skulle man kunna undvika med korrekt diagnos från början.

Behandling inom specialistvården

  • NSAID-läkemedel, ledinjektioner.
  • Konventionella antireumatiska läkemedel: metothrexat, sulfasalazin, leflunomid.
  • Biologiska läkemedel som blockerar TNF-a eller interleukin-17/-23 signalvägar.
  • Nya inriktade antireumatiska läkemedel: apremilast (Otezla), tofacitinib (Xeljanz).

Vad kan primärvården göra för att fler ska få rätt diagnos?

– Ha alltid psoriasisartrit med i bakhuvudet när en patient söker för led- eller lednära värk. Fråga om det finns psoriasis i familjen eller i släkten, och om patienten är stel i kroppen och leder på morgonen. Gör sedan en klinisk undersökning av leder, rygg och senfästen. Jämfört med reumatoid artrit är ledsvullnaden vid psoriasisartit mindre tydlig och asymmetrisk. Misstanke om entesit kan väckas vid palpationssmärta över senfästen, men detta kan också förekomma vid fibromyalgi.

Inflammationsmarkörer (CRP och SR) är vanligtvis förhöjda, men ibland helt normala. Negativa serologiska tester på reumatoid faktor och anti-CCP (ACPA) utesluter vanligtvis reumatoid artrit. Röntgen av påverkade leder kan utesluta artros och ge information om eventuella tidiga ledskador. Ultraljud kan i vissa fall ge mer vägledning.

Vid misstanke om psoriasisartrit kan man alltid börja behandla med full dos av NSAID-preparat i fyra till sex veckor. Om det inte blir någon förbättring, bör patienten remitteras till en reumatolog.

Anna Bratt

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad