Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Tidningen Evidens

Tema hypertoni i nytt nummer av Evidens

En av fem svenskar har hypertoni. Det är den enskilt viktigaste riskfaktorn för sjuklighet och död som går att åtgärda. I Evidens tema hypertoni berättar vi hur.

Evidens tema Hypertoni »

Alla nummer av Evidens »

I andra medier

D-vitamin förkortade inte vårdtid vid covid-19
Läkemedelsvärlden 2021-02-18

De vanligaste SSRI-preparaten ofta potentiellt underdoserade
Läkartidningen 2021-02-15

Stor ökning av försäljning av D-vitamin
Läkemedelsvärlden 2021-02-10

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »