Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Tidningen Evidens

Tema stroke/TIA i nya numret av Evidens

Läs om hur primärvårdens arbete att tidigt behandla riskfaktorer för stroke och TIA har minskat både antalet nya fall och mortaliteten, hur triagering redan i ambulansen räddar liv och hur multiprofessionell rehabilitering i neuroteam är vägen tillbaka efter en stroke. Samt mycket annat.

Evidens tema stroke/TIA »

Alla nummer av Evidens »

I andra medier

EMLA bör inte användas vid öppna sårskador hos barn
Läkartidningen  2021-10-14

Svenska experter om ny alzheimerterapi: nyttan fortfarande oklar
Läkartidningen 2021-10-13

MS-experter efterlyser riktlinjer om rituximab
Läkartidningen 2021-10-12

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »