Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Tidningen Evidens nr 3–4: Tema Äldre och läkemedel

Balansgången är inte alltid enkel mellan att ge äldre multisjuka adekvat behandling för sina många diagnoser och samtidigt hålla antalet läkemedel på listan nere för att undvika läkemedelsinteraktioner och onödiga biverkningar. Vad gäller äldre med många diagnoser är dessutom ofta flera utskrivare inblandade. Helhetsbilden har ofta bara allmänspecialisten på vårdcentralen, som därför spelar en nyckelroll för att regelbundna läkemedelsgenomgångar blir gjorda.

Evidens tema Äldre och läkemedel »

Alla nummer av tidningen Evidens »

I andra medier

Fler äldre får antidepressiva

Läkartidningen 2023-12-01


Naloxon skulle kunna bli receptfritt
Läkemedelsverket 2023-11-30

Covid-19-vaccination av gravida kopplad till lägre neonatal risk
Läkartidningen 2023-11-30

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »