Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Expertgrupper till Region Stockholms läkemedelskommitté

Cancersjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Johan Falkenius
med dr, överläkare, ordförande
Centrum för hudtumörer, Tema cancer, Karolinska universitetssjukhuset
johan.falkenius@regionstockholm.se

Ledamöter »

Endokrina sjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Charlotte Höybye
docent, överläkare, ordförande
ME Endokrinologi, Karolinska universitetssjukhuset
charlotte.hoybye@regionstockholm.se

Ledamöter »

Hjärt- och kärlsjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Karolina Nowinski
med dr, bitr överläkare, ordförande
ME Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
karolina.nowinski@regionstockholm.se

Ledamöter »

Hud- och könssjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Lena Hagströmer
överläkare, ordförande
Psoriasisföreningens mottagning på Kungsholmen
lena.hagstromer@pso.a.se

Ledamöter »

Infektionssjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Jaran Eriksen
docent, specialistläkare, ordförande
Infektion - Venhälsan, Södersjukhuset
jaran.eriksen@regionstockholm.se

Ledamöter »

Koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Expertgruppens utlåtanden »

Margareta Holmström
docent, överläkare, ordförande
Koagulation, ME Hematologi, Karolinska universitetssjukhuset
margareta.holmstrom@regionstockholm.se

Ledamöter »

Kvinnosjukdomar och förlossning

Expertgruppens utlåtanden »

Sebastian Brusell Gidlöf
med dr, överläkare, ordförande
ME Gynekologi och reproduktionsmedicin
Karolinska universitetssjukhuset
sebastian.brusell-gidlof@regionstockholm.se

Ledamöter »

Lung- och allergisjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Michael Runold
med dr, överläkare, ordförande
ME Lung- och allergisjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset
michael.runold@regionstockholm.se

Ledamöter »

Mag- och tarmsjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Marjo Kapraali
med dr, överläkare, ordförande
PF Mag- och tarmsjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset
marjo.kapraali@regionstockholm.se

Ledamöter »

Medicinsk diagnostik

Torkel Brismar
professor, överläkare, ordförande
ME Radiologi Huddinge
Bild och funktion, Karolinska universitetssjukhuset
torkel.brismar@gmail.com

Ledamöter »

Medicinteknik

Joachim Lundahl
adj professor, överläkare, tf ordförande
Funktion Karolinska universitetslaboratoriet
Karolinska universitetssjukhuset
joachim.lundahl@regionstockholm.se

Ledamöter »

Nervsystemets sjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Karin Wirdefeldt
docent, överläkare, ordförande
ME Neurologi, Karolinska universitetssjukhuset
karin.wirdefeldt@regionstockholm.se

Ledamöter »

Njursjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Peter Bárány
docent, överläkare, ordförande
ME Högspecialiserad barnmedicin 1
Tema barn, Karolinska universitetssjukhuset
peter.barany@regionstockholm.se

Ledamöter »

Perioperativ vård och intensivvård

Expertgruppens utlåtanden »

Daniel Törnberg
med dr, överläkare, ordförande
VO Anestesi och intensivvård, Danderyds sjukhus
daniel.tornberg@regionstockholm.se

Ledamöter »

Psykisk hälsa

Expertgruppens utlåtanden »

Mats Ek
med dr, master i folkhälsa, överläkare, ordförande
WeMind Psykiatri Tyresö
mats.ek@wemind.se

Ledamöter »

Smärta och reumatiska sjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Carl-Olav Stiller
docent, överläkare, ordförande
ME Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
carl-olav.stiller@ki.se

Ledamöter »

Sällsynta sjukdomar

Ricard Nergårdh
med dr, överläkare, ordförande
Barnendokrin och metabola sjukdomar, ME Högspecialiserad barnmedicin 2
Tema barn, Karolinska universitetssjukhuset
ricard.nergardh@ki.se

Ledamöter »

Urinvägssjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Caroline Elmér
med dr, specialistläkare, ordförande
Stockholms Urogynmottagning
caroline.elmer@urogyn.se

Ledamöter »

Vaccinationer

Expertgruppens utlåtanden »

Maria Rotzén Östlund
med dr, smittskyddsläkare, ordförande
Smittskydd Stockholm
maria.rotzen-ostlund@regionstockholm.se

Ledamöter »

Äldres hälsa

Expertgruppens utlåtanden »

Pauline Raaschou
med dr, överläkare, ordförande
ME Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
pauline.raaschou@regionstockholm.se

Ledamöter »

Ögonsjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Emma Nivenius
med dr, överläkare, ordförande
Ögonklinik 1, S:t Eriks Ögonsjukhus
emma.nivenius@regionstoockholm.se

Ledamöter »