Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Förändringar i Kloka listan

Publicerat 2021-02-26

Nytillkomna preparat

Terapiområde

Preparat

Akuta allergiska reaktioner

adrenalin (Jext)

Diabetes mellitus typ 2 och nedsatt
njurfunktion

dapagliflozin (Forxiga)

Diabetes mellitus typ 2 och hjärtsvikt
med nedsatt vänsterkammarfunktion
(EF <40%, HFrEF)

dapagliflozin (Forxiga)

Diabetes mellitus typ 2 och övervikt
och fetma

dapagliflozin (Forxiga)

Diabetes mellitus typ 2

insulin aspart (Insulin aspart Sanofi)

Klimakteriebesvär

estradiol (Lenzetto spray)

Klimakteriebesvär

estradiol (Progynon)

Klimakteriebesvär

estradiol + medroxyprogesteron (Divina plus)

Sömnstörningar

melatonin (Melatan)

Preparat som utgått

Terapiområde

Preparat

Klimakteriebesvär

estradiol (Femanest)

Klimakteriebesvär

estradiol + noretisteron (Femasekvens)

Övriga viktiga ändringar

Depotpreparaten innehållande morfin och oxikodon utgår från indikationen Akut nociceptiv smärta men kvarstår under indikationen Cancerrelaterad smärta i avsnittet Smärta och inflammation. I avsnittet Äldre och läkemedel rekommenderas fortfarande de långverkande opioiderna även vid akut nociceptiv smärta. För förändrade preparatrekommendationer för specialiserad vård, se Kloka listan 2021.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad