Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Isotretinoin nytt alternativ vid rosacea och akne

Kind med acne

Publicerat 2021-02-26

Remiss till hudspecialist för insättning av isotretinoin rekommenderas vid medelsvår och svår papulopustulös rosacea och akne som inte svarar på konventionell behandling. Isotretinoin är ny på Kloka listan för den specialiserade vården.

Vid rosacea och akne är förstahandsvalet lokalbehandling.

Om lokalbehandling inte räcker till kan det krävas tillägg av oral antibiotikabehandling med lymecyklin (300 mg x 2) under tre månader. Fortsätt med lokalbehandlingen under hela behandlingstiden och även efter att den avslutats.

– Förskrivning av lokalbehandling som innehåller klindamycin har ökat, vilket är oroväckande med tanke på resistensutveckling. Dessa läkemedel rekommenderas inte på Kloka listan, säger Lena Hagströmer, ordförande i Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hud- och könssjukdomar.

Vid svår sjukdom, risk för ärrbildning, eller vid dåligt terapisvar bör patienten remitteras till dermatolog för eventuell behandling med isotretinoin. Vid rosacea blir det förskrivning off label, då isotretinoin inte har indikationen rosacea. Isotretinoin har teratogena effekter.

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad