Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Träning ska vara en del av behandlingen

Publicerat 2019-05-13

Träning under pågående cancerbehandling är inte skadligt. Tvärtom leder det till bättre kondition, starkare skelett och bättre livskvalitet.

Yvonne Wengström

Yvonne Wengström. Foto: Karin Nordin

– Det är få som tränar enligt WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet och det gäller särskilt under cancerbehandling. Om man inte vidmakthåller träningen under behandlingen leder det till ökad symtombörda eftersom även behandlingen påverkar den fysiska kapaciteten, säger Yvonne Wengström, specialistsjuksköterska Tema Cancer, Karolinska
universitetssjukhuset och professor i omvårdnad, Karolinska Institutet.

Hon pekar på att det nu finns 700 forskningsrapporter som talar för att träning är bra för
cancerpatienter. Fysisk aktivitet minskar fatigue, illamående, muskelvärk, andfåddhet, oro och viktproblem. De flesta av dessa studier har haft fokus på konditionsträning, men under senare år har även styrketräning studerats. Kombinationsträning innehåller både konditions- och styrketräning. Idag är det fler som även vågar testa högintensiv träning.

I den Stockholmsbaserade OptiTrain-studien deltog 240 patienter med bröstcancer. Syftet var att studera effekten på fatigue av kombinationsträning jämfört med enbart konditionsträning. Båda armarna hade en högintensiv del. En kontrollgrupp fick inga särskilda rekommendationer om träning.

– Färska data visar nu att de som inte tränade under cancerbehandlingen är besvärade av fatigue även två år efter avslutad behandling. Detta ser vi inte i de grupper som tränade och mest effektivt var kombinationsträning. Vi ser att det finns en positiv koppling mellan muskelstyrka och trötthet, säger Yvonne Wengström som ledde studien.

Ett år efter cancerbehandlingen var 15 procent av patienterna i kontrollgruppen sjukskrivna på grund av trötthet. I de grupper som tränat var motsvarande siffra under sju procent. Efter två år hade dessa siffror jämnats ut.

– Träning ska vara en del av cancerbehandlingen. Vi som arbetar i vården har ett ansvar att ligga på och fråga patienten hur det går med träningen.

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad