Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Undvik alkohol för att undvika cancer

Publicerat 2019-05-13

Cancer är ett ”teachable moment”. Använd det för att hjälpa patienter och närstående att förändra sina alkoholvanor, menar Lena Sharp, med dr, specialistsjuksköterska.

Alkohol kan orsaka åtminstone sju olika typer av cancer: i munnen, matstrupen, strupen, levern, tarmen och bröstet. Mellan 5 och 12 procent av alla cancerfall är vållade av alkohol.

– Enligt rekommendationer från EU, WHO och de stora cancerorganisationerna ska man avstå helt från alkohol för att minska risken för cancer. Om det inte är möjligt med total avhållsamhet bör konsumtionen av alkohol ändå vara så låg som möjligt, säger Lena Sharp som också är tillförordnad chef för RCC Stockholm Gotland.

När hon föreläste under Onkologidagarna som arrangeras av Svensk onkologisk förening och Föreningen sjuksköterskor i cancervård, förde hon fram bekymret med att det finns ett motstånd hos vårdpersonal att prata med patienter om alkoholvanor relaterat till cancer.

– Det liknar det motstånd som tidigare fanns för att prata om rökning och cancer. Både vårdpersonal och patienter skulle behöva öka kunskapen och medvetenheten om alkohol och cancer.

Även marknadsföring av framför allt vin liknar idag den som tidigare fanns för tobak. Lena Sharp exemplifierade med kändisar som själva haft cancer men som sedan lanserar ett eget vin. Och att marknadsföringen av roséviner ibland rider på framgångarna med rosa bandet-kampanjen med slagord som ”Join the fight, drink pink”.

Evidens för alkoholens effekter vid sekundärprevention är i dagsläget begränsat. När en person har fått cancer kan det ändå vara värt att använda tillfället som ett ”teachable moment”, menar Lena Sharp. I en sådan situation kan patient och närstående vara extra mottagliga för ökad kunskap som kan leda till förändrade alkoholvanor.

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad