Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vissa väntetider har kortats

Publicerat 2019-05-18

Antal patienter som genomgått utredning enligt SVF-bröstcancer och SVFprostatacancer i Region Stockholm

I riket har fler än 270 000 personer remitterats till standardiserade vårdförlopp under fyra år enligt en rapport från Socialstyrelsen. Andelen förlopp som startat behandling inom den nationellt satta ledtiden för SVF varierar mellan 92% (akut lymfatisk leukemi) och 12% (livmoderhalscancer) i Sverige. För flera cancerformer har väntetiderna kortats med hjälp av SVF. För några enstaka cancerformer har väntetiderna blivit längre.

Ledtider SVF

Ledtider SVF Andel patienter inom maximal ledtid

Antal SVF-utredda patienter per månad

Antal SVF-utredda patienter per månad, samt andel som startat cancerbehandling. RCC Stockholm Gotland

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad