Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Patientfall – Annica 43 år med täta huvudvärks­attacker

Annica 43 år kontaktar vårdcentralen för hjälp med förebyggande läkemedel mot sin migrän. Debuterade med migrän utan aura vid cirka 15 års ålder. Sedan en tid är hennes migrän försämrad med långa upp till tre dagar i rad cirka 2–3 gånger per månad.

Publicerat 2024-06-17

Dekorationsbild: Kvinna ligger på soffa och har ont i huvudet

Remitteras till neurologspecialist. Bedömning: Migrän utan aura bekräftas. Ingen ytterligare utredning behövs. Triggers är stress, hormonomställning vid mens. Hon uppmanas föra en huvudvärkskalender och visa upp för sin husläkare. Neurologen över­väger antiepileptika-profylax då Annica redan prövat betablockad och tricykliskt antidepressivt läkemedel. Åter till primärvården för sjuk­gymnastisk intervention.

Annica kontaktar därefter vårdcentralen efter 6–9 månader och rapporterar 1–2 dagar med migrän per månad på en kombination av läkemedel och icke-farmakologiska terapier. Bedöms som god effekt. Annica efterfrågar ändå förbättrad profylax då hon upplever migrändygnen som ytterst svåra och handikappande. Åtgärd: dosjusteringar och högriskintyg för att slippa stressande inkomstförlust. Ny neurologkontakt för intyget. Fortsatt rätt gles frekvens enligt dagboken men upplever stark intensitet när migränanfallen uppträder. Det har tillkommit annan huvudvärk som bedöms som huvudvärk av spänningstyp. Fysio­terapeuten rapporterar att Annica är kraftigt spänd i nacke och axlar. Hon rekommenderas fortsatt avslappning och mycket god effekt av massage, akupunktur och träning. Annica startar olika aktiviteter i avstressande syfte och förbättras. Fortsätter med samma profylax i ett par år men återkommer igen där huvudvärksdagboken visar allt fler huvudvärksdagar per månad. Har nu huvudvärk åtta dagar per månad. Bedömningen blir: högfrekvent migrän utan aura samt pålagrad huvudvärk av spänningstyp. Sannolikt också läkemedelsöveranvändningshuvudvärk.

Ny remiss till neurolog som instämmer i diagnoserna. Medicinjusteringar föreslås: annan triptan + profylax med anti-epileptika med stegvisa dosökningar inleds, vilket ger en utglesning av antalet migrändagar och ett bättre mående under några år. Men sedan åter försämring. Tar nu triptaner + NSAIDs i princip dagligen. Råd om avgiftning ges. Fortsatt icke-farmakologisk regelbunden behandling samt livsstilsförändringar, men försämras. Nu misstanke om övergång i mer kronisk form. Efter ny neurologkontakt läggs Annica in i Huvudvärksregistret och dess dagbok. På fyra veckor markerar hon åtta migrändygn, med VAS/NRS 8 av 10. Intagit elva värktabletter och tio triptandoser. Dessa har inte haft tillräckligt bra anfallsbrytande effekt varför Annica stegvis ökat sin konsumtion. Rekommenderades avgiftning. Kontroll efter ytterligare sex månader visar nu totalt 18 huvudvärksdagar per månad.

Nu fattar neurolog beslut att inleda CGRP-inhibitionsbehandling. Rekommenderas fortsatt icke-farmakologisk behandling i kombination och minskad användningen av anfallsläkemedel. Fortsatt träning och sömnråd. Efter tre månader noteras kraftig reduktion av både anfall, intensitet och frekvens. Fortsatt anti-CGRP-behandling i ett år varefter försök till utglesning rekommenderas.

Ingela Nilsson Remahl, docent, överläkare, ME Neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad