Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Förskrivning av beroende­läkemedel vid oro och sömnproblem ska minska

Publicerat 2019-03-25

Nu tas alla rekommendationer om läkemedel för tillfälliga orostillstånd bort från Kloka listan. Vid sömnstörning läggs melatonin till som alternativ. Målet med förändringarna är att minska förskrivning av beroendeframkallande läkemedel.

Mats Ek. Foto Kari Kohvakka.

Mats Ek. Foto Kari Kohvakka.

– Tillfälliga orostillstånd är inte en sjukdom i sig och ska inte behandlas med läkemedel. De kan vara symtom på en underliggande sjukdom, till
exempel KOL eller yrsel. Det är i så fall grund­problemet som ska utredas och behandlas, sa Mats Ek, med dr, överläkare, Psykiatri Södra Stockholm, SLSO och ordförande i expertrådet för psykiatriska sjukdomar.

Rekommendationer om läkemedel vid tillfällig ångest och oro har därför plockats bort ur årets version av Kloka listan. Icke-farmakologisk behandling rekommenderas istället.

Lugn­ande läkemedel av typen bensodiazepiner är idag ökända för sin missbruksproblematik. Övriga lugnande läkemedel som tidigare rekommenderats är förknippade med andra problem, till exempel hjärtbiverkningar.

– Vi ska vara försiktiga med att skriva ut dessa läkemedel, särskilt till äldre. Ändå hade en femtedel av 85-åringar hämtat ut lugnande under 2017, sa Mats Ek.

Melatonin nytt alternativ för vuxna

Även vid sömnstörningar menar expertrådet att förskrivningen av de bensodiazepinbesläktade läkemedlen bör minska. I de äldsta åldersgrupperna har mer än var tredje person ett sömnmedel.

– Detta måste vara en överförskrivning. Jag känner till äldreboenden där man lägger sig ­klockan 18.

Sömnhygieniska insatser och KBT är förstahandsval vid sömnstörningar och läkemedel bör endast användas för korttidsbehandling. På Kloka listan rekommenderas propiomazin (Propavan) och zopiklon för behandling av sömnstörning. Melatonin har tidigare enbart rekommenderats vid sömnstörning hos barn men från och med i år finns det även med bland förstahandsvalen för vuxna.

– Vi rekommenderar Melatonin AGB eftersom det har en snabbare insättande effekt än depotberedningen Cirkadin. Det är därför bättre för insomning och dessutom har läkemedlet lämnat kroppen när det är dags att stiga upp, så att patienten inte blir trött på dagen.

För melatonin AGB är det bra att börja med 2 mg (4 mg vid preparatbyte). Vid otillräcklig effekt ökas dosen till 4–5 mg. Vissa kan behöva upp till 10 mg. Tänk på att tabletterna kostar lika mycket oavsett styrka. För den patient som behöver en högre dos blir det därför mer kostnadseffektivt att välja en tablett med högre styrka än flera tabletter med lägre styrka.

Zopiklon har en ökad risk för missbruk samt för kognitiv påverkan på bland annat arbetsminne och uppmärksamhet. Risken för fall ökar med zopiklon på grund av psykomotorisk påverkan.

– Expertrådet för psykiatriska sjukdomar har en långsiktig plan när det gäller behandling av sömnproblem. Vi har hittills försökt minska förskrivningen genom att uppmana till korta behandlingstider. Det verkar inte ha haft effekt. Vi försöker nu introducera ett alternativ med betydligt mindre missbruksrisk är zopiklon. I och med att erfarenheten hos förskrivarna av melatonin är liten avvaktar vi med att ta bort tidigare rekommenderade preparat i nuläget.

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad