Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Återinsätt statin efter behandlingsavbrott

Publicerat 2019-03-11

Använd statiner mer och minska kardiovaskulär sjuklighet. Hjälp patienter som gjort ett avbrott i behandlingen att komma igång med statin igen.

Karolina Nowinski. Foto Kari Kohvakka.

Karolina Nowinski. Foto Kari Kohvakka.

– Det är viktigt att öka följsamheten till statinbehandling. I en studie hade patienter med indikation för statin som tagit läkemedlet mindre än 80 procent av tiden upp till fem gånger högre risk för kardiovaskulära händelser, sa Karolina Nowinski, med dr, specialistläkare, ordförande expertrådet hjärt-kärlsjukdomar och ledamot i läkemedelskommittén, under Kloka listan forum.

Muskelsymtom är en vanlig orsak till att patienter slutar med statin. Hög ålder, låg kroppsvikt, trauma, infektioner, hypothyroidism och nedsatt lever- och njurfunktion är riskfaktorer för muskelbiverkningar vid statinbehandling. Men det är inte alls säkert att muskelproblemen beror på statinen. Använd verktyget SAMS som en hjälp att bedöma sannolikheten för att det finns ett samband mellan muskelsymtom och statinbehandling.

– Hög dos statin är också en riskfaktor för muskelsymtom. Försök till återinsättning bör därför ske med låg eller mycket låg dos som titreras upp försiktigt. Kommer man inte upp i den dos som behövs för att nå önskade lipidnivåer kan man istället lägga till ezetimib.

Karolina Nowinski påminde om att mäta kreatinkinas (CK) hos patienter med signifikanta muskelsymtom. Om CK ligger lägre än fyra gånger högsta normalvärdet kan man göra ett försök att återinsätta statinen.

– En annan möjlighet till återinsättning är att byta till en statin som metaboliseras på ett annat sätt. Patienter som haft simvastatin eller atorva­statin kan då byta till rosuvastatin.

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad