Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Inhalationstekniken avgör effekten vid astma

Publicerat 2019-03-14

Utbildning av personal i inhalationsteknik innebär att de aktivt kan undervisa patienterna. Det ökar chansen att patienten får effekt av sin behandling.

Maria Ingemansson och Michael Runold. Foto Kari Kohvakka.

Maria Ingemansson och Michael Runold. Foto Kari Kohvakka.

– I första hand rekommenderas pulverinhalator. Dessa är lätta att använda om patienten fått rätt instruktioner och de är små och lätta att ha med sig i fickan. En del inhalatorer har en färgindikator eller signalfunktion för att meddela till exempel när inandningen är för svag eller för kraftig och då är det viktigt att patienten vet vad funktionen betyder, sa Maria Ingemansson, ledamot i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för luftvägs- och allergisjukdomar, överläkare vid PF Barn­allergi och lungmedicin, Karolinska universitets­sjukhuset.

Några problem som kan förekomma med en pulverinhalator är att vissa patienter inte klarar att inhalera tillräckligt kraftigt och vissa inhalerar för kraftigt. Om patienten andas ut i inhalatorn blir pulvret fuktigt därinne och som cement.

– De som inte klarar pulverinhalatorn kan använda sprayinhalator. Sprayinhalatorer kräver en mer komplicerad koordination mellan avtryck och inandning och för att vara säker på att patienten får i sig läkemedlet är kombination med spacer alltid ett säkrare alternativ. Barn upp till 6–7 år ska använda sprayinhalator och alltid tillsammans med spacer, sa Maria Ingemansson.

– Undervisning och demonstration av inhalationsteknik vid insättning är ett måste. Men det är också viktigt att kontrollera och vid behov repetera inhalationstekniken vid varje återbesök, sa Maria Ingemansson.

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad