Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hjälp patienten utan läkemedel vid sömnproblem

Publicerat 2019-03-14

En patient med sömnstörning behöver kunskap om sömn och ett strukturerat stöd för beteendeförändring. Det är något som går att jobba med på vårdcentralen, menar Christina Sandlund, med dr, distriktssköterska, Telefonplans vårdcentral.

Christina Sandlund. Foto Kari Kohvakka.

Christina Sandlund. Foto Kari Kohvakka.

Sömnproblem är ofta en ond cirkel. En person med sårbarhet utsätts för en stressor som leder till sömnbesvär. Det ger sedan upphov till oro för att inte kunna sova som leder till mer sömnproblem.

– Det är oftast inte samma faktor som startar problemen som sedan vidmakthåller dem. Tankar på att man måste sova ger oro, ångest och nedstämdhet som liknar andra ångesttillstånd. Patienten börjar kanske prioritera bort roliga saker för att få tid att varva ner och förbereda sig för natten. Eller att man försöker ta till alkohol eller sömn­medel, sa Christina Sandlund.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är rekommenderad behandling och enbart allmänna råd om sömnhygien är sällan effektivt. Behandlingen kan ske enskilt, i grupp, via internet eller med hjälp av självhjälpsböcker.

– Patienten behöver bli medveten om sina egna vidmakthållande faktorer och kunskap om bakgrunden till råden för att vara motiverad till att göra en förändring. Kunskap minskar också oro.

Bland annat behöver många patienter kunskap om hur normal sömn ser ut i olika åldrar. Till exempel att det är normalt med flera korta uppvaknanden under natten för en 70-åring. Eller kunskap om hur viktigt det är att vara vaken en längd av 16–17 timmar.

KBT-upplägget är på åtta träffar och ges vid vissa vårdcentraler i Stockholm. Men det går att plocka delar ur detta och använda på vilken vårdcentral som helst.

Sömnrestriktion är en metod som kan användas för sig självt. Den handlar om att patienten enbart ska ligga i sängen det antal timmar som hen sover per natt. Det ska vara en fast uppstigningstid, oavsett hur man sovit eller om man är ledig. Sömneffektiviteten beräknas som sömntid/tid i sängen x 100. Om sömneffektiviteten är lägre än 80 procent används samma schema en vecka till. Men om sömneffektiviteten är mer än 80–85 procent får man lägga sig 15 minuter tidigare nästa vecka. Så fortsätter detta tills patienten nått en godtagbar sömn per natt.

– Personer med bipolär sjukdom bör inte använda metoden, men annars kan alla med sömn­problem prova sömnrestriktion.

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad