Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fest på vårdcentralen ökade statinbehandlingen

Publicerat 2019-03-11

Med ett kvalitetsarbete på Stureby vårdcentral ökade andelen statin­behandlade patienter med diabetes typ 2 från 50 till 69 procent under förra året.

Thomas Kahan och Erika Hörnfeldt. Foto Kari Kohvakka.

Thomas Kahan och Erika Hörnfeldt. Foto Kari Kohvakka.

Enligt det Nationella diabetesregistret, NDR, ska den absoluta majoriteten av ­patienter med diabetes typ 2 i primärvården ha blodfettsänkande behandling. Stureby vårdcentral använde data från Primärvårdskvalitet och upptäckte en klar underbehandling av de egna patienterna.

– Vi undersökte vilka hinder som fanns för statinbehandling. Bland läkarna fanns det en osäkerhet om vilka patienter som bör ha statiner och vilken statin och vilken dos man ska välja för olika patienter. Vi ville använda NDR:s riskmotor som är bra men som ändå kändes krånglig i den kliniska vardagen, sa Erika Hörnfeldt, distrikts­läkare, Stureby vårdcentral, ledamot i expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar, under Kloka listan forum.

NDR:s riskmotor beräknar den absoluta risken att en patient ska drabbas av hjärtkärlsjukdom inom fem år. I samråd och diskussion mellan läkarna på vårdcentralen inleddes ett arbete för att förbättra statinanvändningen. Alla patientansvariga läkare fick listor över patienter som hade en femårsrisk för hjärtkärlsjukdom över 8 procent. Ett behandlingsstöd med målsättning och instruktioner om val av statin och dos togs också fram. Dessutom träffades läkarna i ett möte som de kallade Pitchfest.

– Det är ett avslappnat möte där vi utbyter knep och knåp om hur man kan sälja in behandlingen till patienter. Det är argument som vi kan använda i patientmötet. Vi kommer att ha fler pitchfester, för vi såg sedan på andelen uthämtade recept att de verkade fungera. Och vi vill ha mer fest på vårdcentralen, berättade Erika Hörnfeldt.

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad