Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Stegvis behandling vid KOL

Publicerat 2019-03-20

Vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är behandlings­målet att minska symtom och exacerbationer. Sjukdomen behandlas stegvis efter symtom och risk. Symtom bedöms enligt CAT-formuläret och risk utifrån exacerbationsfrekvens.

Michael Runold. Foto Kari Kohvakka.

Michael Runold. Foto Kari Kohvakka.

– Den icke-farmakologiska behandlingen är viktig och såklart lägger vi allt krut vi har på rökstopp. Fysisk aktivitet är också viktigt vid alla stadier av sjukdomen. Samsjuklighet med till exempel hjärt-kärlsjukdom är vanligt och det ska också behandlas, sa Michael Runold, ordförande i expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar och överläkare vid PF Lungvävnadssjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset.

KOL är vanligt och drabbar omkring 10 procent av befolkningen. I västvärlden är KOL oftast en följd av mångårig tobaksrökning, men i utvecklingsländer drabbar sjukdomen även de som lagar mat vid öppen eld i dåligt ventilerade hus.

– Inhalationstekniken ska kontrolleras regelbundet, får patienten inte i sig läkemedlet har det förstås ingen effekt. Vi har lagt till en ny inhalator i Kloka listan, Ellipta. Den kan vara enklare att använda för vissa patienter och finns med olika läkemedelskombinationer så det är lätt att byta när behoven ändras, sa Michael Runold.

I Kloka listan rekommenderas KOL-behandling enligt GOLD, där behandlingsvalet beror på symtom och risk. Risken beror på antalet exacerbationer, alltså antalet akuta förändringar i symtom som är större än den normala dagliga variabiliteten och som kräver ändrad behandling.

– Ibland står patienten på inhalationssteroid utan att sjukdomen är så avancerad att det skulle krävas. Inhalationssteroider innebär en högre risk för pneumonier och det finns skäl att fundera på om de kan sättas ut, sa Michael Runold.

KOL Behandling

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad