Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Stoppa kronifiering av migrän

Publicerat 2019-03-11

Använd anfallsförebyggande behandling hos patienter med tre eller fler behandlingskrävande migränanfall per månad. Och förhindra att högfrekvent migrän övergår till kronisk migrän.

Ingela Nilsson Remahl. Foto Kari Kohvakka.

Ingela Nilsson Remahl. Foto Kari Kohvakka.

Episodisk migrän kan vara lågfrekvent med upp till nio migrändagar i månaden eller högfrekvent med 10 till 14 dagar med huvudvärk varje månad. Vid kronisk migrän är antalet huvudvärksdagar 15 eller mer per månad under ett kvartal.

– Migrän är en cyklisk sjukdom och patienter kan förflytta sig fram och tillbaka på skalan mellan lågfrekventa och högfrekventa anfall under olika perioder av livet. Har de otur utvecklar de kronisk migrän, och det gäller att stoppa signalerna som leder till kronifiering. Stress är en av de faktorer som driver på detta, sa Ingela Nilsson Remahl, docent, överläkare PFC Huvudvärk Karolinska universitetssjukhuset och ledamot i expertrådet för neurologiska sjukdomar, under Kloka listan forum.

Varje år utvecklar upp till drygt fyra procent av migränpatienterna kronisk migrän. Men det är lika vanligt att kronisk migrän spontant återgår till att bli episodisk igen.

– Sätt ut profylaxläkemedlen när patienten är i en bättre fas. Ingen patient ska stå på något migrän­förebyggande läkemedel för jämnan eftersom det är en cyklisk sjukdom, sa Ingela Nilsson Remahl.

Kloka listan rekommenderar betablockaren metoprolol i första hand som anfallsförebyggande läkemedel hos vuxna patienter med migrän. Som andrahandsalternativ finns topiramat för specialiserad vård.

– Ni kan förnya recept på topiramat i primärvården men tänk då på att det är teratogent och kontrollera att kvinnor i fertil ålder har kvar sina p-piller. Topiramat har också en del tråkiga biverkningar som risk för depression och påverkan på kognitionen.

För barn och unga rekommenderas propranolol som anfallsförebyggande läkemedel.

Nytt läkemedel

Erenumab (Aimovig) är en antikropp mot signal­substansen CGRP och ett nytt förebyggande läkemedel mot migrän. Patienter med svår kronisk migrän som tidigare prövat och inte haft effekt av minst två andra förebyggande behandlingar kan vara aktuella för att pröva erenumab. Förutsättningen är att förskrivningen görs av neurolog eller smärtläkare med stor erfarenhet av migrän och att behandlingen utvärderas och avslutas vid utebliven effekt. För att få kontroll på detta behöver patienten föra migrändagbok och behandlingen ska även registreras i kvalitetsregistret Neuroregistret.

– Tjugo procent av patienterna svarar bra på erenumab, hälften har medelgod effekt och tjugo procent får ingen effekt alls. Så det är inget trollspö, men det kan vara ytterligare en möjlighet för patienter med svår kronisk migrän.

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad