Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alkohol är en somatisk sjukdomsrisk

Exempel på tillstånd där alkohol har betydelse

Exempel på tillstånd där alkohol har betydelse.

När alkohol nämns i vårdsammanhang tänker nog de flesta på alkoholberoendet och den sociala problematik det medför. Detta är förstås ett gigantiskt hälsoproblem, men överraskande nog är det somatiska hälsokonsekvenser som dominerar sjukdomsbördan.

Publicerat 2022-03-07

Ett par hundra diagnoser har ett etablerat samband med alkohol. Främsta dödsorsakerna är olycksfall, kardiovaskulär sjukdom, leversjukdom, cancer och infektioner.

Varför blir man sjuk av alkohol?

Etanol kan ses som en farmakologiskt mycket aktiv substans som har en bred farmakodynamik, till skillnad från vanliga farmaka där man försöker ha så specifik påverkan som möjligt. Därtill är nedbrytningsprodukten acetaldehyd kraftigt oxidativ.

Receptorpåverkan

Det finns ingen specifik alkoholreceptor som alkoholen binder sig till. Alkohol interagerar i stället med receptorernas komplicerade proteinstrukturer genom att binda sig till hydrofila fickor i receptorproteinet, vilket medför att dess fysiska struktur förändras. Receptorns känslighet kan då förändras. Detta är till exempel av betydelse för alkoholens CNS-effekter, där vissa system hämmas och andra stimuleras.

DNA-effekter

Alkohol påverkar DNA-molekylen på flera sätt. Bland annat uppstår fasta bindningar (cross linking), så att DNA-nystanet inte kan veckla upp sig, vilket leder till att transkription och replikation hämmas. Därtill hämmas metylerande enzym och metyldonatorer. Slutresultatet blir att cellnybildning går långsammare och proteiner produceras sämre.

Stressaktivering

De flesta av oss märker att alkohol kan ha en akut lugnande och stressdämpande effekt. Men många märker också att alkohol kan störa sömnen som blir ytlig. Detta beror på att kroppens stressystem aktiveras redan efter ett eller ett par glas vin.

Acetaldehydens roll

Acetaldehyd är en mycket toxisk och oxidativ metabolit som lätt binder till olika proteiner, vilka då modifieras och bildar inerta komplex, så kallade addukter. Acetaldehyd binder även till transmittorsubstanser såsom dopamin och serotonin. Acetaldehyden är den främsta mekanismen i alkoholens carcinogena egenskaper. 

Alkohol orsakar
6,5 procent av all cancer i Europa.
4,9 procent av alla dödsfall i Europa.


Referens: Global status report on alcohol and health 2018. World Health Organization; 2018.

Hur blir man sjuk av alkohol?

Alkohol är relativt sällan ensam orsak till somatisk sjukdom, skador och olyckor undantagna. De flesta sjukdomar är multifaktoriella och alkohol verkar främst genom att ”lägga sten på bördan”. Vår känslighet för alkohol varierar stort mellan individer, och genetiken är den viktigaste enskilda faktorn här. Hos en känslig individ kan även en måttlig alkoholkonsumtion vara betydelsefull. Med ökande ålder eller nya läkemedel kan en konsumtion som tidigare var harmlös bli skadlig. Ofta är varken patient eller doktor medvetna om alkoholens roll.

Ett bra sätt att utreda alkoholens eventuella betydelse är den så kallade halveringsmetoden. Den innebär att patienten håller uppe med alkohol, eller allra minst halverar konsumtionen under några veckor. Ett återbesök planeras för att utvärdera effekten. Det är inte sällan som till exempel ett förhöjt blodtryck har förbättrats. Oavsett resultatet så ger det patienten en insikt om alkoholens potentiella roll. Och vår roll är just detta, att ge vår patient en medicinskt grundad förståelse, så att patienten själv ska kunna göra ett välinformerat val om sin konsumtionsnivå. 

Sven Wåhlin, specialist i allmänmedicin, överläkare Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad