Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rapport från Kloka listan forum 2022 med hjärt- och kärlsjukdomar i fokus

Nya rekommendationer och mål vid behandling av hjärtkärlsjukdom, egenvård och levnadsvanors påverkan på hälsan Kloka listan forum 2022 stod i fokus på årets webbsända forum.

Publicerat 2022-03-07

Nytillkomna preparat

Terapiområde

Preparat

Allergisk konjunktivit

levokabastin (Livostin ögondroppar)

Allergisk konjunktivit

ketotifen (Zaditen ögondroppar, endosbehållare)

Antikonception

dienogest + etinylestradiol (Dienorette)

Antikonception

drospirenon (Slinda)

Extern otit

fluocinolonacetonid (Otazem)

Infektioner

erytromycin (Abboticin)

Sömnstörningar

melatonin (Mellozzan)

Preparat som utgått

Terapiområde

Preparat

Allergisk konjunktivit

emedastin (Emadine)

Psoriasis

kalcipotriol (Zoriaxiol)

Stroke och TIA

dipyridamol (Dipyridamol)

Övriga viktiga ändringar

SGLT2-hämmare (dapagliflozin, empagliflozin) rekommenderas nu som ett av de fyra basläkemedlen (ACE-hämmare (ARB vid intolerans), betablockerare, aldosteronhämmare (MRA) och SGLT2-hämmare) vid kronisk hjärtsvikt med nedsatt vänsterkammarfunktion (HFrEF), oavsett diabetes mellitus typ 2. SGLT-2-hämmare har även visats ha njurskyddande effekt oberoende av diabetes mellitus typ 2 och rekommenderas därför som basbehandling vid njursjukdom med albuminuri.

I Kloka listan 2022 finns artros som ny indikation. Förutom fysisk aktivitet som är basen, rekommenderas som tilläggsbehandling under kortare perioder COX-hämmarna naproxen, ibuprofen och celecoxib i första hand. Det är dock viktigt att behandla äldre med försiktighet eftersom nedsatt njurfunktion och hjärtsvikt är vanligt i denna patientgrupp. Som andrahandsval rekommenderas paracetamol.

En annan ny indikation är essentiell tremor, där propranolol rekommenderas. För förändrade preparatrekommendationer för specialiserad vård, se Kloka listan 2022.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad