Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kloka listan har fått nytt utseende

Publicerat 2022-03-07

Kloka listan 2022 har nyligen skickats ut till vården och även publicerats på webben. I år med förnyat utseende både i den elektroniska versionen och i det tryckta formatet.

Kloka listan på webben har en ny startsida med bland annat en bättre
sökfunktion. De olika terapiområdena återfinns som tidigare till vänster på startsidan. Genom att klicka på plustecknet vid respektive terapiområde går det att se vilka indikationer som finns i avsnittet.

I den elektroniska versionen finns även motiveringar till rekommendationerna som nås genom att klicka på plustecknet bredvid substansnamnet. Då öppnas en plusbox (hopfällbart fält) på samma sida med informationen. Syftet med motiveringstexten är att förskrivaren snabbt ska veta varför ett läkemedel rekommenderas på Kloka listan.

Under 2021 har Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper arbetat med att få motiveringstexterna mer samstämmiga så att bland annat syftet med behandlingen och förväntad patientnytta ska framgå tydligare.

Läkemedel som rekommenderas för specialiserad vård återfinns i färgade rutor både i webbversionen och den tryckta Kloka listan.

På webben finns även information om preparatförändringar jämfört med 2021, sorterat efter substans eller terapiområde. Det går också att läsa motiveringar till varför ett läkemedel har utgått från Kloka listan.

Kloka listan finns tillgänglig via Janusinfo och på www.klokalistan.se.

Susanne Elfving

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad