Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Viktigt att lära patienten att inhalera rätt

Bilden till vänster visar hur det ser ut när ett läkemedel har inhalerats med korrekt teknik och huvuddelenav läkemedlet har kommit ner i lungorna. Bilden till höger visar hur felaktig inhaleringsteknikkan göra så att merparten av läkemedlet hamnar i munhålan.

För att säkerställa bästa möjliga effekt av astma- och KOL-läkemedel bör patienten få lära sig att inhalera rätt och att patientens teknik kontrolleras vid återbesök. Yngre barn och personer med dålig inhalationskraft bör förskrivas sprayinhalator med spacer.

Publicerat 2022-03-07

Många patienter riskerar att få sämre effekt än de skulle kunna få av sina inhalerade astma- och KOL-läkemedel, därför att de använder sina inhalationshjälpmedel fel. Det kan bidra till sämre hälsa för patienterna och onödiga kostnader för samhället. Genom att läkare och sjuksköterskor som träffar patienterna själva lär sig demonstrera rätt, låter patienterna visa vid varje besök och ger återkoppling på patienternas inhalationsteknik går det att minska andelen fel.

Pulverinhalator enkel för många

På Kloka listan 2022 rekommenderas i första hand pulverinhalatorer. För dem som har tillräcklig inandningskraft kan det vara enkelt att använda pulverinhalatorer, eftersom de är andningsaktiverade och ingen särskild koordination krävs. De är också lätta att ta med och finns med de flesta olika läkemedel och läkemedelskombinationer. Vid en lagom djup och kraftig inandning frigörs läkemedlet från bärarsubstansen i pulverberedningen och deponeras i luftvägen. Eftersom pulverinhalatorerna är fuktkänsliga, så är det viktigt att inte andas ut i dem och att förvara dem korrekt. Då kapselinhalatorer används kan två inhalationer krävas för att tömma kapseln. Om träningsinhalatorer som ger återkoppling används behöver patienten också instrueras i hur de fungerar.

Sprayer ett alternativ

Till yngre barn (under ca 5 års ålder, men stora individuella variationer finns) och patienter med dålig inhalationskraft behövs sprayinhalatorer istället för pulverinhalatorer. Sprayer kan innehålla suspension, som behöver skakas före inandning, eller lösning, som inte behöver skakas. Eftersom det kan vara svårt att hålla reda på, så kan man ta för vana att skaka alla sprayer före användning. Vid användning av spray ska dosen aktiveras i början av inandningen, varpå inandningen ska fortsätta långsamt. Vid för snabb inandning är risken att det mesta av läkemedlet deponeras i svalget. Utmaningarna med koordination och deponering i munhålan kan minimeras om sprayen används tillsammans med en spacer. Vid användning av spacer ska en puff sprayas i taget och hela inandningsproceduren upprepas för varje puff.

Viktigt att undervisa patienten

Vid byte till annan pulverinhalator eller vid övergång mellan pulverinhalator och spray, så är det viktigt att ge patienten undervisning och att kontrollera inhalationstekniken med den nya inhalatorn. Som stöd för egen inlärning av inhalationsteknik och som komplement till undervisningen till patienten finns filmer på Janusinfo, men de ersätter inte personlig instruktion med återkoppling till patienten. På Janusinfo finns också en karta med bild över olika inhalatortyper och en sammanställning med information om spacertyper.

Eva Vikström-Jonsson

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad