Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Använd opioider bara när de behövs

Publicerat 2020-03-02

Opioider ska bara användas när de verkligen behövs.
Vid akut smärta räcker vanligen behandling med opioder i 3‑5 dagar.

Graf: Fördelning av opioider per förpackningsstorlek

En viktig väg att begränsa användningen av opioder är att använda dem först när de verkligen behövs. I de flesta fall är det när paracetamol i kombination med COX-hämmare (NSAID) inte har tillräcklig effekt. Opioder förskrivs ofta vid akut postoperativ smärta och vid andra akuta smärttillstånd på akuten eller i primärvården.

Carl-Olav Stiller. Foto: Kari Kohvakka

Carl-Olav Stiller

– Tyvärr blir förskrivningen mera omfattande än nödvändigt. Risken för fortsatt långvarig användning av opioider ökar med behandlingstidens längd. Målet med behandlingen ska vara akut lindring av smärtan och förbättrad funktion. Det behöver inte betyda smärtfrihet, vilket patienten bör vara införstådd med, säger Carl-Olav Stiller docent, överläkare och ordförande i expertgruppen för smärta och reumatiska sjukdomar.

Vid akut smärta rekommenderas morfin i första hand och oxikodon i andra hand på Kloka listan.

Vid svårare smärta som kräver opioidbehandling bör den lägsta effektiva dosen användas och antalet tabletter som skrivs ut ska inte vara fler än att de räcker under den akuta behandlingstiden. I de flesta fall brukar det vara omkring 3–5 dagar. Vid större kirurgi kan det i vissa fall behövas några fler dagars behandling. Det är viktigt att inte iterera recept efter det att skadan har läkt.

– Eftersom opioiddosen bör titreras till den lägsta effektiva dosen är kodein en olämplig opioid, då effekten beror på omvandling till morfin som sker i varierande grad hos olika individer, säger Carl-Olav Stiller.

Kombinationspreparat med kodein och paracetamol utgår från Kloka listan 2020.

Risken för att utveckla långvarigt opioidbruk verkar inte påverkas av den initiala dosens storlek, men däremot av behandlingstidens längd och om det är långverkande beredningar. En studie visar att personer som initialt hade fått opioidbehandling under 11–14 dagar var tre gånger så benägna att fortsätta ta opioider efter ett år än de som fått behandling i högst två dygn. Att ge långverkande opioider vid akut smärta verkar också medföra en högre risk för fortsatt användning än kortverkande beredningar.

Risken att fortsätta ta opioder under längre tid skiljer sig mellan olika patientgrupper. Till exempel är sannolikheten för att ha avslutat opioidanvändning efter ett år högre för nyblivna mammor efter förlossning än i en kontrollgrupp utan vare sig cancer eller missbruk. För patienter med långvarig icke-cancerrelaterad smärta är dock sannolikheten för att ha avslutat behandlingen efter ett år lägre än i kontrollgruppen.

Även patienter med psykisk samsjuklighet som ångest/depression och personer med alkoholproblem har större risk för att utveckla ett långvarigt opioidbruk.

– Förskriv kortverkande opioider under högst 3–5 dagar vid akut smärta, när inte paracetamol och COX-hämmare räcker, och var observant på patienter med kronisk smärta eller psykisk samsjuklighet avslutade Carl-Olav Stiller.

Susanne Elfving

Klokt råd om opioidbehandling.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad