Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Välj zoledronsyra i första hand vid osteoporos

Publicerat 2020-03-02

– Zoledronsyra-infusion ger en säker följsamhet och kan ges även vid sväljsvårigheter eller gastrointestinala problem. Några nackdelar är att infusionen kräver sjukvårdsresurser och att patienten kan få inflfluensaliknande symtom, säger Sissela Liljeqvist, överläkare vid Visby lasarett.

Sissela Liljeqvist. Foto: Kari Kohvakka

Sissela Liljeqvist. Foto: Kari Kohvakka

Zoledronsyra SUN är upphandlat i Region Stockholm och ska rekvireras till vårdcentralen. Kostnaden kan vidarefaktureras enligt
särskild rutin som finns på Vårdgivarguiden. I andra hand rekommenderas alendronat som veckotablett. Följsamheten till peroral bisfosfonatbehandling är låg och den minskar med tiden. Det
finns en kombinationsförpackning med alendronat, kalcium och D-vitamin som kan underlätta att tabletten tas på rätt sätt. Ett annat andrahands-alternativ är denosumab, Prolia, som ges som subkutan injektion var sjätte månad. Denosumab ska vara en kontinuerlig behandling, eftersom bentätheten minskar vid utsättning. Bisfosfonaterna zoledronsyra och alendronat är tidsbegränsade behandlingar, och de ska inte alls ges vid nedsatt njurfunktion, <35 ml/min.

– Bentätheten minskar med åldern och cirka hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män över 80 år har osteoporos. Benskörhet är både underdiagnosticerat och underbehandlat. Det är förstås viktigt att även tänka på icke-farmakologisk behandling, säger Sissela Liljeqvist, tekn dr och överläkare vid Endokrin- och diabetesmottagningen i Visby.

Elin Jerremalm

Läs mer
Upphandlade rekvisitionsläkemedel som får vidarefaktureras: www.vardgivarguiden.se

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad