Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sömnläkemedel försvinner från listan

Publicerat 2020-03-02

Begränsad effekt och risk för biverkningar gör att sömnmedel som zopiklon och propiomazin utgår från psykiatriavsnittet i Kloka listan. Kognitiv beteendeterapi ska testas före läkemedel.

Mats Ek

Mats Ek. Foto: Kari Kohvakka.

– I Stockholm är det nästan en tiondel av befolkningen som hämtar ut något sömnläkemedel under ett år. Fyra av tio hämtar ut sömnläkemedel som räcker längre än ett halvår. Användningen ökar med stigande ålder, säger Mats Ek, överläkare vid Psykosmottagningen Gubbängen och ordförande i expertgruppen för psykisk hälsa.

För att välja rätt behandling måste orsaken till sömnproblemen utredas noga. Sömnhygieniska insatser, sömnrestriktion och kognitiv beteendeterapi ska testas före läkemedel. Icke-farmakologisk behandling är lika effektivt som läkemedel på kort sikt och mer effektivt än läkemedel på lång sikt. Vid behov av läkemedel är det korttidsbehandling som gäller.

Sömnstörningar vid utsättning

Bensodiazepinliknande läkemedel, som zopiklon och zolpidem, är inte ofarliga och kan ge biverkningar som dagtrötthet, fallrisk och nedsatt kognition. Dessutom finns en missbrukspotential och toleransutveckling kan efter långvarig användning göra insomningseffekten sämre, medan negativa effekter kvarstår. Rebound-fenomen kan leda till sömnstörning vid utsättning. Det vetenskapliga stödet för en kliniskt betydelsefull nytta av farmakologisk sömnbehandling är svagt och placeboeffekten är betydande.

Zopiklon och propiomazin (Propavan) utgår därför från psykiatrins avsnitt om sömnstörningar i Kloka listan. Melatonin finns kvar om det finns behov av läkemedel.

Pauline Raaschou. Foto: Kari Kohvakka

Pauline Raaschou. Foto: Kari Kohvakka

Melatonin är ett bättre val

Melatonin har en bättre biverkningsprofil än zopiklon, ger inte någon negativ kognitiv påverkan och tycks sakna missbrukspotential. Dagtrötthet kan dock förekomma. Till äldre rekommenderas melatonin i depotform i första hand och zopiklon som andrahandsval.

– För äldre över 75 år är det cirka 30 procent som hämtat ut sömnläkemedel. Till äldre rekommenderas melatonin i depotform eftersom det är godkänt för kortvarig behandling vid insomni hospatienter som är 55 år och äldre. Depotformen är också bättre studerad hos äldre, säger Pauline Raaschou, överläkare, klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset och ordförande i expertgruppen för äldres hälsa.

Melatonin i depotform, Circadin eller Mecastrin, ingår inte i högkostnadsskyddet och priset är cirka 6–9 kronor per tablett, beroende på tillverkare och val av apotek. När ett läkemedel inte ingår i högkostnadsskyddet är det fri prissättning och prisjämförelser finns via www.medicinpriser.se.

Elin Jerremalm

Klokt råd vid sömnstörningar.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad