Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Förskriv omeprazol på rätt indikation

Publicerat 2020-03-02

– Om protonpumpshämmare behövs har omeprazol i de flesta fall tillräcklig effekt och är mer kostnadseffektivt än esomeprazol, säger
överläkaren Charlotte Söderman vid Capio S:t Görans sjukhus.

Skärmdump som visar förskrivning i Take care.

Ofta behövs bara behandling med protonpumpshämmare (PPI) under en begränsad tid. Det är viktigt att förskriva en lagom stor mängd samt att ompröva och avsluta påbörjad behandling. Funktionell dyspepsi och magont utan känd orsak ska inte behandlas
med protonpumpshämmare.

– Jag brukar alltid undersöka om patienter som står på protonpumpshämmare behöver göra det eller om läkemedlet kan sättas ut. Utsättning kan ge reboundeffekt med ökad syraproduktion och behandlingen kan trappas ut över cirka två veckor. Vid utsättningssymtom kan antacida användas, säger Charlotte Söderman, som är överläkare vid Capio S:t Görans sjukhus.

Enligt observationella studier kan protonpumpshämmare vara förknippade med ökad risk för vissa infektioner, frakturer och njurpåverkan.

Omeprazol är ett racemat, det vill säga en blandning, av S-omeprazol och R-omeprazol. Båda hämmar syrapumpen i parietalcellen, men esomeprazol bryts ner långsammare i kroppen och ger därför större effekt per mg.

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad