Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Edoxaban kan ges till cancer­patienter med venös trombo­embolism

Publicerat 2020-03-02

Var femte patient med venös tromboembolism, VTE, har cancer. Obduktionsrapporter har visat att varannan cancerpatient har VTE. En nyhet på Kloka listan är edoxaban (Lixiana), som tillhör gruppen direktverkande orala antikoagulantia. Den rekommenderas inom specialistvården i andra hand vid cancerassocierad VTE hos patienter i stabilt skede av sin cancersjukdom och samtidigt låg blödningsrisk.

Patienter med gastrointestinala eller urogenitala cancersjukdomar ska inte få edoxaban, då slemhinneblödningar är vanligare med dessa antikoagulantia. De patienterna ska i stället ha lågmolekylärt heparin.

Anna Bratt

Trombos.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad