Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Förändringar i Kloka listan 2020

Publicerat 2020-03-02

Nytillkomna preparat

Nytillkomna preparat

Terapiområde

Preparat

Antikonception

levonorgestrel (Levosert)

Diabetes typ 2

linagliptin (Trajenta)

Diabetes typ 2

semaglutid (Ozempic)

Förstoppning hos vuxna

prukaloprid (Resolor)

KOL

glykopyrron + formoterol + beklometason (Trimbow)

KOL

tiotropium + olodaterol (Spiolto Respimat)

Riklig menstruation

levonorgestrel (Levosert)

Sömnstörningar hos äldre

melatonin depottablett (Circadin, Mecastrin)

Preparat som utgått

Preparat som utgått

Terapiområde

Preparat

KOL

salmeterol + flutikason (Seretide Evohaler)

Smärta

kodein + paracetamol (Citodon, Panocod m fl)

Sömnstörningar

propiomazin (Propavan)

Övriga viktiga ändringar

Zopiklon mot sömnstörningar utgår i avsnittet Psykiatri men kvarstår i avsnittet Äldre och läkemedel. Ondansetron mot illamående vid migrän hos vuxna flyttas från specialiserad vård till basrekommendation.

För förändrade preparatrekommendationer för specialiserad vård, se Kloka listan 2020.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad