Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Migränprofylax kan förbättra livskvaliteten

Publicerat 2020-03-02

Patienter som får tre eller flera behandlingskrävande migränanfall per månad bör få förebyggande läkemedel. Nu finns två nya preparat på Kloka listan.

Mia von Euler. Foto: Kari Kohvakka

Mia von Euler. Foto: Kari Kohvakka

Nästan var sjunde invånare i Sverige lider av migrän. Sjukdomen drabbar både vuxna och barn. Omkring 40 procent av de drabbade skulle ha nytta av anfallsförebyggande behandling, men bara mellan 3 och 13 procent får det.

– Genom att förebygga anfallen förbättras livskvaliteten. Det leder också till att patienten tar färre analgetika och triptaner, vilket minskar risken för läkemedelsinducerad huvudvärk, säger Mia von Euler, som är professor, överläkare och ordförande i expertgruppen för nervsystemets sjukdomar.

Två nya förebyggande preparat rekommenderas på Kloka listan 2020: amitriptylin och kandesartan. Tillsammans med metoprolol utgör de förstahandsalternativ vid migrän hos vuxna. Medlens effekt är likvärdig, men varierar från individ till individ.

Anfallsförebyggande migränbehandling


Ges till vuxna patienter med minst tre behandlingskrävande anfall per månad.


I första hand ges amitriptylin, kandesartan eller metoprolol.


I andra hand rekommenderas topiramat, som ges inom specialistvården.


Till barn och ungdomar rekommenderas propranolol i första hand och topiramat i andra hand. All behandling av barn med migrän bör ske inom specialistvården.

Topiramat rekommenderas i andra hand och behandlingen ges inom specialistvården. Till barn och ungdomar rekommenderas propranolol i första hand och topiramat i andra hand. All behandling av barn med migrän bör ske inom specialistvården.

I valet av behandling är det enligt Mia von Euler viktigt att ta hänsyn till hur patienten lever.

– Man bör till exempel diskutera vilka biverkningar som är acceptabla för patienten och hur fysiskt aktiv hon eller han är.

Det antidepressiva medlet amitriptylin kan ofta fungera bra vid samtidig depression eller nedstämdhet, men ska undvikas vid anamnes på hjärtarytmi eller tidigare hjärtinfarkt. Angiotensin II-antagonisten kandesartan kan däremot fungera bra vid samtidig hypertoni, men ska inte användas i slutet av en graviditet. Betablockeraren metoprolol kan fungera sämre hos patienter som idrottar mycket.

Mia von Euler betonar att patienten kan behöva prova flera läkemedel för att hitta ett som fungerar.

– Man bör prova ett läkemedel i två till tre månader innan man klassar ut det. Fungerar inte ett, så testar man ett annat, säger hon.

Det är viktigt att patienten samtidigt för huvudvärksdagbok. En dagbok ger bra svar på hur, när och varför anfallen kommer.

– Om man ser mönster är det lättare att sätta in rätt förebyggande behandling. Man kan också utvärdera om behandlingen haft effekt. När patienten har provat alla förstahandsalternativ och har kronisk migrän med fler än 15 huvudvärksdagar per månad, bör han eller hon remitteras till neurolog. Patienten kan då prova behandling med antiepileptikan topiramat, botulinumtoxin (Botox) eller CGRP-antagonister.

Anna Bratt

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad