Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Röster från Kloka listan forum

Publicerat 2020-03-02

Dowaa Al-Kazzaz, ST-läkare i allmänmedicin, Bredäng vårdcentral. Foto: Kari Kohvakka

Dowaa Al-Kazzaz, ST-läkare i allmänmedicin, Bredäng vårdcentral

Jan Dahllöf, distriktsläkare,Vårby vårdcentral. Foto: Kari Kohvakka

Jan Dahllöf, distriktsläkare,Vårby vårdcentral

Marianna Bergh, distriktsläkare, Huddinge vårdcentral. Foto: Kari Kohvakka

Marianna Bergh, distriktsläkare, Huddinge vårdcentral

– För mig är rekommendationen att inhalationssteroid
alltid ska förskrivas till vuxna och barn från 12 år vid astma något helt nytt. Det är intressant att steroid ska användas redan tidigt för att dämpa inflammationen. Det låter bra att patienten ska kunna använda ett kombinationspreparat.

– Det nya sättet att behandla astma, det vill säga att steroid ska sättas in tidigt. Med ett kombinations­preparat blir det lättare att göra rätt. På vårdcentralen i Vårby har vi redan börjat med det, och det fungerar bra. Det är också intressant med smärtlindring, att vi ska undvika långtids­behandling med opioider.

– Nyheterna inom smärtlindring tycker jag är viktiga. Att vi ska förskriva opioider vid akut smärta bara i några få dagar, och sedan avsluta behandlingen. Det blir också mycket intressant att få höra mer om de nya rekommenda­tionerna för diabetes typ 2-behandling.

Pausgympa på Kloka listan forum 2020.

Pausgympa på Kloka listan forum. Foto: Kari Kohvakka.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad