Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

3 frågor till Kloka listans nya medicinska redaktör

Foto på Katri Rosenthal-Aizman. Foto: Siobhan Wallhuss

Katri Rosenthal-Aizman, fil dr, specialistläkare ME Klinisk farmakologi Karolinska universitetssjukhuset, har tagit över uppgiften som medicinsk redaktör för Kloka listan. Hon är också ledamot i Region Stockholms läkemedelskommitté och i expertgruppen för koagulationssjukdomar och plasmaprodukter.

Publicerat 2023-03-10

1. Vad innebär ditt arbete som medicinsk redaktör?

Det är ett brett spektrum av arbetsuppgifter, men i stora drag så handlar det om kommunikation med Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper, att granska evidensen bakom deras förändringsförslag till kommande Kloka listan och att delta i läkemedelskommitténs beslutsmöten. Efter att de nya rekommendationerna har fastställts följer korrekturläsning av webb- och pappersutgåva. I uppdraget ingår även att presentera årets Kloka listan i olika sammanhang – till exempel på Kloka listan forum.

2. Hur tycker du att uppgiften har varit hittills?

Arbetet med en rekommendationslista över läkemedel som är ändamålsenliga, säkra och kostnads­effektiva är ett utmanande uppdrag med stort ansvar, många hårda deadlines och ofantliga mängder av texter att granska. Men tack vare stödet från mina nya kollegor i läkemedels­kommittén och särskilt i Arbetsgruppen Kloka listan har jag snabbt kunnat komma in i den omfattande processen.

3. Några särskilda reflektioner du har gjort under arbetet med årets Kloka listan?

Jag ser Kloka listan som ett levande dokument med utvecklingspotential trots att den funnits i över 20 år och jag ser redan fram emot arbetet med nästa års version.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad