Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Förändringar i Kloka Listan 2023

Publicerat 2023-03-10

Nytillkomna preparat

Indikation

Läkemedelssubstans (Preparat)

Aktinisk keratos

fluorouracil (Tolak)

Akut/kortvarig smärta (hos äldre)

ketoprofen gel (Orudis, Siduro)

Klimakteriebesvär

estradiol (Femanest)

Sömnstörningar

melatonin (Aritonin)

Tromboflebit

glukosaminoglykanpolysulfat (Hirudoid)

Preparat som utgått

Indikation

Läkemedelssubstans (Preparat)

Antikonception

levonorgestrel (Levosert)

D-vitaminbrist

kolekalciferol (Benferol, Fultium)

Klimakteriebesvär

estradiol (Progynon)

Riklig menstruation

levonorgestrel (Levosert)

Sömnstörningar

melatonin (Mellozzan)

Urtikaria

cetirizin (Cetirizin, Cetimax, Vialerg)

Övriga viktiga ändringar

Depotpreparaten innehållande morfin och oxikodon utgår nu även under avsnittet Äldre och läkemedel på indikationen Akut/kortvarig smärta. De kvarstår under indikationerna Cancerrelaterad smärta och Långvarig icke cancerrelaterad smärta hos äldre när annan behandling inte varit effektiv.

Vid graviditetsillamående utgår meklozin (Postafen) på grund av blygsam effekt. Det är viktigt att gravida med mer uttalade besvär snabbt får adekvat behandling (Lergigan comp) och inte blir fördröjda på grund av att de först provar en behandling med sämre effekt.

Ett nytt läkemedel innehållande melatonin, Aritonin 2 mg och 3 mg, rekommenderas i år istället för Mellozzan som utgår. Det beror på att Aritonin har ett mer fördelaktigt pris och att tabletterna kan delas. Melatoninpreparaten är inte generiskt utbytbara på apotek, så välj rätt produkt vid förskrivning.

Tromboflebit är en ny indikation på Kloka listan 2023. Vid lindrigare besvär rekommenderas lokalbehandling med krämen glukosaminoglykanpolysulfat (Hirudoid) och vid svårare fall tillägg av systemisk behandling med subkutan injektion, i första hand fondaparinux (Arixtra) och i andra hand lågmolekylära hepariner.

Nu finns även stöd för profylaktisk behandling vid insättande av uratsänkande behandling med allopurinol. I första hand rekommenderas naproxen eller kolkicin och i andra hand prednisolon. Behandlingen ges i lägre doser än vid akuta besvär och den minskar risken för nya giktattacker. För förändrade preparatrekommendationer för specialiserad vård, se Kloka listan 2023.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad