Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bör jag skriva ut metadon
på vårdcentralen?

– Jag har på min vårdcentral fått en remiss från en smärtmottagning med begäran om övertagande av förskrivning av metadon till en av oss känd patient med långvarigt kroniskt smärttillstånd utan missbruk. De har ej resurser för att ta denna typ av patient på årliga kontroller och förnya recept. Är vårdcentralen rätt vårdnivå?

Publicerat 2023-03-10

Åsa Niper

– Min reflektion är att metadon som regel inte är ett primärvårds-preparat, av flera skäl. Främst att det är så pass ovanligt preparat och att vi inte har möjligheter att vara uppdaterade på ett patientsäkert sätt. Långvarig smärta ska ju som regel inte behandlas med opioider, och just metadon är ett extra komplicerat preparat med många interaktioner med andra läkemedel.

Jag har erfarenhet både av när vi på vårdcentralen tog en förskrivning som inte gick så bra, det är sällan okomplicerat i längden. När vi sagt nej har det blivit komplicerat för patienten, eftersom det som du skriver inte finns någon annan som tydligt har detta uppdrag. Det tycker jag dock inte är skäl nog att primärvården ska ta över. Det ändrar inte vår kompetens eller våra resurser att det saknas uppdrag eller resurser på annat håll. Självklart kan en förskrivare göra egna undantag om man känner att man har kompetens och resurser men som regel skulle jag säga nej.

Per Fürst

– Jag håller med. Metadon kan vara en användbar opioid mot smärta i vissa situationer, men tyvärr är det ett både farmakodynamiskt och farmakokinetiskt komplext preparat. För att minska risken för allvarliga sidoeffekter bör det därför främst skötas inom smärtvård eller specialiserad palliativ vård av läkare som har stor erfarenhet av att använda metadon mot smärta.

 

 

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad